Högavångsskolan

Inventeringen av Högavångsskolans lokaler 2007

Högavångsskolan  
 
  Kommentar
Huvudbyggnad 
     
 
 
  Ramp finns, teleslinga finns i en sal.
Finns vanlig hiss.
 
Kommunala Musikskolan
 
 
 
  Markplan
 
D-huset
 
 
  Ej anpassade lokaler
 
Rosa Huset
 
 
  Ej anpassade lokaler
 
Musikpaviljong
 
 
  Ej anpassade lokaler
 
Blå Huset
   
 
 
  Trappa in (4 steg)
 
Hemkunskap
 
 
 
  Markplan
 

Senast uppdaterad: 11 maj 2015