Kyrkhults skola

Inventeringen av skollokaler i Kyrkhult 2007

Kyrkhults skola  
 
  Kommentar 
 
Förskola
   
 
   
  Automatiska dörrar. Skjutdörrar finns ej.
Enplansbyggnad
Handikapparkering finns ej, finns möjlighet att köra intill byggnad från markplan. Ramp finns.
 
Paviljongen
  
 
 
  Automatiska dörrar.
Skjutdörrar finns ej.
Enplans-byggnad
Handikapparkering finns ca 50 m från byggnad finns möjlighet att köra intill byggnad från markplan.
Ramp finns.
 

Huvudbyggnad
   


 
 

  Automatiska dörrar, finns vid handikapparkering.
Annan hiss finns 1,40 X 1,00 , nyckel krävs
Handikapparkering finns ej, finns möjlighet att köra intill byggnad. Endast västra delen är tillgänglig från markplan.
Teleslinga finns ej.
 
Matsal
  
 
 
  Automatiska dörrar, skjutdörrar finns ej, enplansbyggnad (ej hiss). Handikapparkering finns ej, finns möjlighet att köra intill byggnad.
Trappsteg vid entré (ca 15 cm)
 
Idrottshall
 
 
 
  Automatiska dörrar, skjutdörrar finns ej, enplansbyggnad (ej hiss). Möjlighet att köra intill byggnad. Ramp finns. 
 

Senast uppdaterad: 11 maj 2015