Nordenbergsskolan

Inventeringen av Nordenbergskolans lokaler

 
 
  
  
 
Kommentar 
  
     
 
 
  Automatiska dörrar. Skjutdörrar finns ej.
Handikapp-hiss finns.
Handikapparkering finns ej, finns möjlighet att köra intill byggnad från markplan.
Teleslinga finns ej.
 
    
 
 
  Automatiska dörrar. Skjutdörrar finns ej.
Handikapp-hiss finns.
Handikapparkering finns ej, finns möjlighet att köra intill byggnad från markplan.
Teleslinga finns ej.
 

Senast uppdaterad: 11 maj 2015