Ekerydsskolan

Inventeringen av Ekerydskolans lokaler 

 
Ekerydskolan     Kommentar
Idrottshall

 
 
  Automatiska dörrar, Skjutdörrar finns ej.
HCP-parkering finns ej, finns ramp direkt från markplan.
 
Skolbyggnad
        
 
 
  Automatiska dörrar, Skjutdörrar finns ej.
HCP-parkering finns.
Går att ta sig in via markplan.
HCP-toalett finns.
Teleslinga finns i någon sal.
 
Ekens fritids och träningsskola

 
 
  Automatiska dörrar, Skjutdörrar finns ej.
HCP-parkering finns.
Går att ta sig in via markplan.
HCP-toalett finns.
 
Matsal
  Automatiska dörrar, Skjutdörrar finns ej.
Går att ta sig in via markplan. 

Senast uppdaterad: 11 maj 2015