Tjänstedirektiv

EU:s tjänstedirektiv -Tillstånd

Tjänstedirektivet i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Frågor och svar om EU:s tjänstedirektiv  (Regeringskansliet)

Tillstånd

Offentlig plats är allmänt sett trottoarer, gator, torg och parker. 

Tillstånd fordras när man vill nyttja offentlig plats för uppställning av byggställningar, containrar, försäljningsstånd, uteservering, olika musikarrangemang, torgmöten mm. 

Tillståndet söker man hos polismyndigheten enligt ordningslagen 
(Kontaktformulär, Polismyndigheten i Blekinge)

  • Skall Du använda samlingstält under någon marknad, festivalen eller konsert?
    Enligt gällande regelverk skall en del säkerhetskrav vara uppfyllda när Du använder ett samlingstält på offentlig plats. Räddningstjänsten Västra Blekinge vill informera Dig om vilka säkerhetsåtgärder som skall vidtas.

Använd denna blankett  (pdf)

Anvisningar för Gasolanvändning (skyldighet att anmäla, pdf)

Tillfällig övernattning

  • Vid arrangemang av olika slag uppkommer ofta förfrågningar om och behov av tillfälliga övernattningslokaler. För att utnyttja skolor, fritidshem och liknande krävs det att lokalerna är lämpliga ur utrymningssynpunkt samt att framkomligheten för räddningstjänsten är tillfredsställande.

Senast uppdaterad: 21 augusti 2015