Tobak

Försäljning av tobak är anmälningspliktig. Det innebär att du som vill kunna sälja tobak behöver ansöka om ett tillstånd. Anmälningsplikten omfattar såväl permanent som tillfällig försäljning. I Olofströms kommun görs anmälan om tobaksförsäljning till Miljöförbundet Blekinge Väst.

Försäljning av tobaksvaror till konsumenter, Miljöförbundet Blekinge Väst

Senast uppdaterad: 12 mars 2019