Tomtkö

På blanketten "Ansökan om köp av småhustomt" kan du göra en intresseanmälan för någon tomt eller några framtida bostadsområde. Intresseanmälan kan göras av en fysisk person som har fyllt 18 år och som inte företräder en byggintressent i försäljningssyfte.

För att stå kvar som intresserad är det viktigt att tala om eventuell adressändring.

Under "Dokument" hittar du regler för tilldelning av tomter för enstaka småhus och gruppbebyggda småhus i Olofströms kommun.

Senast uppdaterad: 22 mars 2018