Torgtaxa

Årsabonnemang

För årsabonnemang av en torgplats uttas grundavgift samt avgift för abonnerad veckodag.
Grundavgift 500 kr (500)
Årsavgift per dag fredag till söndag 700 kr (700)
Årsavgift per dag måndag till torsdag 500 kr (500)

Tillfällig upplåtelse

Avgift per dag fredag till söndag 100 kr (100)
Avgift per dag måndag till torsdag 70 kr (70)

Senast uppdaterad: 01 augusti 2017