Trädfällning

Om du upplever att ett träd behöver fällas kan du kontakta oss via formuläret på denna sidan med ditt ärende. Flera orsaker spelar in när vi beslutar om trädfällning - vi värnar bland annat om våra största och äldsta bokar och ekar som finns kvar och hur resten av grönområdet påverkas av fällningen. Tänk på att vi inte fäller träd på grund av att det blåser in löv på din tomt.

Ansökan om trädfällning

Fyll i ett datum.
Fyll i ditt namn.
Fyll i adress.
Fyll i postnummer.
Fyll i ort.
Fyll i telefonnummer.
Fyll i en korrekt e-post.

Önskemål om trädfällning

Fyll i ditt meddelande.

Utgör träden en risk för fastigheten vid storm eller liknande?

Senast uppdaterad: 14 januari 2019