Trädfällning

Några funderingar innan du skickar in din ansökan

– Har du tänkt på hur många värden skogen kan ha?

Skogens estetiska värden:
Synintryck, fågelsång, ram för närmiljön, höstfärger, samspel skog – trädgård, inspiration för kultur.

Levande natur:
Vårblommor, fågelsång, djurliv och inte minst luftrening

Har du resonerat med grannar? Vad har de för synpunkter?

  • Är träden farligt för husägaren, finns det risk för stormskador?
  • Hur påverkas konturerna i området om vi fäller efter önskemål?
  • Hur påverkas undervegetationen, kommer det in för mycket ljus?
  • Blir det bara hallon och björnbärsris i området?

Kulturträd ”Vårdträd”

De största och äldsta bokar och ekar som fortfarande finns kvar inom våra grönområden, värnar vi om.

Vi tar inte hänsyn till att löv från kommunens träd blåser in på privatägd tomtmark.

Vi fäller inte träd enbart för att de står i vägen för parabolantenner och stör bilden.

Ansökan om trädfällning

Fyll i ett datum.
Fyll i ditt namn.
Fyll i adress.
Fyll i postnummer.
Fyll i ort.
Fyll i telefonnummer.
Fyll i en korrekt e-post.

Önskemål om trädfällning

Fyll i ditt meddelande.

Utgör träden en risk för fastigheten vid storm eller liknande?

Senast uppdaterad: 17 augusti 2018