Trädgårdshjälp

Allmänheten kan beställa trädgårdshjälp m.m. enligt fastställd taxa

Avgift
Trädgårdshjälp/snöskottning 225 kr/timme och person  
Borttransport av trädgårdsavfall 50-200 kr/tillfälle i samband med trädgårdshjälp (avståndsberoende)

Denna hjälp utförs i mån av tid och resurser, ingen begränsning till vem.

Om man har biståndet gräsklippning/snöskottning enligt Socialtjänstlagen är avgiften exkl. moms 150 kr/tim och person för övrig trädgårdshjälp. 

Senast uppdaterad: 23 februari 2018