Tanka miljöbränsle

På landsbygden och i mindre orter är det svårt att vara utan bil även om många av de korta resor vi gör skulle kunna göras med cykel eller till fots istället.

Transporter är en stor källa till utsläpp av växthusgaser eftersom de flesta fordon fortfarande drivs med fossila bränslen. I Miljömålsberedningens slutbetänkande ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige” som blev klar i juni 2016 föreslås ett mål för minskning av utsläppen inom inrikes transporter med 70 % till 2030. För att nå detta mål krävs en stor omställning som måste börja nu. För både privatpersoner, offentlig sektor och näringsliv finns det flera förnyelsebara bränslen att välja på som är betydligt bättre för klimatet och miljön. I Olofströms kommun finns det flera tankställen för förnyelsebara bränslen.

El

Elfordon är mycket effektiva ur energisynpunkt, en elmotor har betydligt högre verkningsgrad än en vanlig förbränningsmotor. Batterierna får allt längre räckvidd och antalet modeller och bilmärken ökar snabbt. För dig som redan har en elbil eller har börjat fundera på att skaffa en finns tre rosa laddstolpar med vardera två typ 2-uttag i Olofströms tätort.

Observera att en egen sladd behöver medföras, stolparna har enbart uttag för laddning.

Platser att ladda elfordon:

  • Östra Storgatan 5 (Kommunhusets östra gavel). Uppdatering: ur funktion.
  • På parkeringen mellan Olsgatan och Nya torget (Solsidan), hittar du Olofströms krafts laddstation för elbilar. För att kunna ladda här behövs ett laddkort från "Mer Sverige".

Biogas

Biogas är ett bränsle med liten klimatpåverkan. Biogasen produceras bland annat från matavfall, gödsel och slakteriavfall. I västra Blekinge rötas hushållens avfall till biogas i en anläggning i Mörrum som ägs av kommunernas avfallsbolag VMAB. Biogasfordon kan även tankas med naturgas, som visserligen är ett fossilt bränsle men ändå har betydligt mindre klimatpåverkan än bensin och diesel. fordonsgas är ofta en blandning av biogas och naturgas.

Tankstation för biogas finns på Ekhagsvägen 1, 293 40 Olofström, intill MAXI stormarknad.

Etanol

Etanol (E85) kan ha olika ursprung som till exempel spannmål eller biprodukter vid massaindustrins produktion av cellulosa. Etanol är det mest använda förnyelsebara bränslet globalt sett.

  • Etanol kan tankas hos flera av bensinkedjorna i Olofström;
  • Södra Kyrkhultsvägen 4, 293 32 Olofström (Ingo)
  • Ekhagsvägen 1, 293 40 Olofström (OKQ8 /Tanka)
  • Östra Ringvägen 294, 293 40 Olofström (ST 1)

Biodiesel eller FAME

Biodiesel eller FAME (Fatty Acid Methyl Ester) är ett samlingsnamn för diesel från förnybara källor, huvudsakligen vegetabiliska oljor. Det finns olika typer av biodieslar med olika ursprung och dessa har olika stor miljöpåverkan. Dessa dieslar används ensamma eller blandade med fossil diesel i vanliga dieselmotorer för både personbilar och tunga fordon. Bensinbolagen använder en ökande andel förnybara dieslar i sina produkter och på en del platser kan man tanka ren biodiesel.

Genom att läsa på de olika bensinbolagens webbplatser kan du se vilken andel förnyelsebart bränsle just den kedjan har på den ort du vill tanka. Skillnaden i andel förnybart varierar stort mellan de olika bolagen och det finns även geografiska variationer. Genom att hålla dig uppdaterad kan du göra ett aktivt miljöval varje gång du tankar ditt dieselfordon.

RME

RME (RapsMetylEster) är ett bränsle som görs av rapsolja. Rapsen tar upp nästan lika mycket koldioxid när den växer som när den sedan förbränns i en motor.

HVO

HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) är ett bränsle som huvudsakligen görs av slakteriavfall och vegetabiliska oljor. Det är ett bränsle som nästan är kemiskt identiskt med fossil diesel och därför kan används oblandad eller tankas oberoende av blandningshaltern. Blekingetrafikens bussar använder HVO som bränsle.

Tankstation för HVO finns på Ekhagsvägen 1, 293 40 Olofström, intill MAXI stormarknad.

Vätgas

Vätgas kan än så länge bara tankas på ett fåtal platser i Sverige och fordonen är få. Vätgas är ett bränsle vars användning många förutspår kommer att öka kraftigt i framtiden.

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 23 mars 2020

Uppdaterad: 17 oktober 2022