Upphandlings- och inköpspolicy

Ni hittar kommunens gällande policy för upphandling och inköp nedan             

Senast uppdaterad: 13 februari 2020