Upphandlings- och inköpspolicy

Ni hittar kommunens gällande policy för upphandling och inköp nedan             

Senast uppdaterad: 24 september 2019