Jakt

Olofströms kommun har upplåtit jakten på kommunens marker till Olofströms Jakt & Viltvård. Upplåtelsen innebär ett ömsesidigt samarbete där jägare ges möjlighet att jaga på kommunens mark och i utbyte ansvarar för skyddsjakten och viltvården.

Jaktorganisationen ställer också upp med jourhavande jägare som kan nås dygnet runt på telefon 070-379 93 73 (ej sms). Byte sker varje vecka mellan jägare som har Polismyndighetens tillstånd att avlossa skott inom detaljplanerade områden i Olofströms Kommun. Under 2021–2023 finns 21 stycken jägare som deltar i jourverksamheten.

Jaktperioden under året är normalt augusti–februari med undantag för skyddsjakt som kan genomföras under hela året. I Halens naturreservat är vardagar och första lördagen i månaden tillåtna dagar att jaga under jaktperioden med undantag för bockjakten i augusti och älgjakten i oktober då jakt är tillåtet under hela veckor. Vid alla jakter finns Jaktledare och eftersöksekipage från organisationen.

Mer information om jakten och aktuella jakttider hittar du på Olofströms Jakt & Viltvårds webbplats Länk till annan webbplats..

Kontakt

Medborgarcenter
Telefon: 0454-930 00
E-post: medborgarcenter@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 9 mars 2021

Uppdaterad: 9 mars 2021