Vilbokens förskolor

Vilbokens förskola arbetar med miljön. Den har grön flagg och ett miljöcertifikat. Förskolan är mångkulturell och flerspråkig. Vi lägger stort fokus på språkutveckling.

Förskoleåldern är betydelsefull för barnets utveckling. Vi vill att varje barn ska få bra möjligheter att utvecklas till en självständig individ med en god självkänsla. Verksamheten planeras utifrån barnens behov och utvecklingsförmåga.

Arbetslagen består av förskollärare och barnskötare och en specialpedagog.

Våra avdelningar

Lönnen

Lönnen ligger i Vilboksområdet nära till Vilbokens förskola. Förskolan finns på Jägaregatan 34, i Olofström. Lönnen har en 5-årsavdelning.

Kontakt

Rektor

Cecilia Lennartsson

Administratör barnomsorg

Michaela Henriksson

Publicerad: 27 augusti 2020

Uppdaterad: 15 juni 2022