Lov och ledigheter

Här hittar du tider för när barn och elever i Olofströms kommun har lov och andra lediga dagar.

Läsårstider 2020/2021

Vårterminen 2021: måndag 11 januari–fredag 11 juni

Lov och ledigheter, grundskolan och gymnasiet

  • Påsklov: tisdag 6 april–fredag 9 april 2021 (V 14)
  • Klämdagar (Ledigt): fredag 14 maj 2021 (V 19)

Studiedagar, grundskolan och gymnasiet

Onsdag 17 mars 2021 (V 11)
Måndag 3 maj 2021 (V 18)

Studiedagar, förskolan

Måndag 15 mars
Måndag 3 maj

Sommarstängt, förskolan

Vecka 28 till och med vecka 31 2021
Ekeryds förskola har öppet hela sommaren

Med reservation för ändringar

Läsårstider 2021/2022

Höstterminen 2021: onsdag 18 augusti - onsdag 22 december
Vårterminen 2022: onsdag 12 januari - tisdag 14 juni

Lov och ledigheter, grundskolan och gymnasiet

  • Höstlov: måndag 1 november – fredag 5 november 2021 (V 44)
  • Sportlov: måndag 21 februari – fredag 25 februari 2022 (V 8)
  • Påsklov: tisdag 19 april – fredag 22 april 2022 (V 16)
  • Klämdag (Ledigt): fredag 27 maj 2022 (V 21)

Studiedagar, grundskolan och gymnasiet

Fredag 24 september 2021 (V 38)
Tisdag 30 november 2021 (V 48)
Onsdag 16 mars 2022 (V 11)
Måndag 9 maj 2022 (V 19)

Studiedagar, förskolan

Torsdag – fredag 23–24 september 2021 (V 38)
Tisdag 30 november 2021 (V 48)
Måndag 10 januari 2022 (V 2)
Onsdag 16 mars 2022 (V 11)
Måndag 9 maj 2022 (V 19)

Studiedagar, fritidshem
Onsdag – torsdag 11–12 augusti 2021 (V 32)
Måndag – tisdag 10–11 januari 2022 (V 2)

Med reservation för ändringar

Ledighet för elev

Skolan är en arbetsplats där varje arbetsmoment är viktigt. Stor frånvaro kan leda till brister i utbildningen och det kan ibland vara svårt att kompensera bortfallet av undervisningstid. Av läsårets 280 dagar (40 veckor) återstår, sedan lördagar, sön- och helgdagar, lov- och studiedagar frånräknats, cirka 178 arbetsdagar.

Om skolan ska kunna ge eleverna den kunskap och de färdigheter samhället kräver, kan undervisningstiden inte beskäras ytterligare. Utlandsresor, fjällsemester, besök hos släktingar och vänner, inköpsresor och annat ska i första hand förläggas till de ordinarie loven.

Om eleven ändå behöver vara ledig ska föräldern ansöka om ledigt via vår e-tjänst.

Ledighetsansökan för elev, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ubn@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: