Särskola

Särskola är en egen skolform med specifika kursplaner och betygskriterier. Särskolans elever bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning.

Grundsärskola årskurs 1–6

Eleverna läser samma ämnen som grundskolan och följer grundsärskolans kursplan. Olofströms kommun har som mål att elever från grundskolan och grundsärskolan utbildas tillsammans. I årskurserna 1-6 utbildas eleverna i grundsärskolan oftast både i ordinarie klass och enskilt eller i liten undervisningsgrupp. Då går eleven på den skola den hör till geografiskt.

Grundsärskola årskurs 7–9

I årskurserna 7–9 går grundsärskolans elever på Högavångskolan.

Grundsärskola med träningsskola årskurs 1–9

Finns i Högavångsskolans stora byggnad. Efter ingången går man tll höger. Längst bort i korridoren finns träningsskolan. Det finns också en egen ingång på sidan av huset.

På grundärskolans träningsskola har man dessa ämnen:

  • estetisk verksamhet
  • vardagsaktiviteter
  • motorik
  • verklighetsuppfattning
  • kommunikation

Gymnasiesärskola

Det finns ingen gymnasiersärskola i Olofström. På Skånegy finns gymnasiesärskolor som man kan ansöka till.

Skånegy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särvux

Det finns även särskild undervisning för vuxna, Särvux.

Särskild utbildning för vuxna

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Publicerad: 26 augusti 2020

Uppdaterad: 15 juni 2022