Automations- och robotingenjör

Automation är en framtidsbransch!

En utbildning för dig som vill arbeta kreativt och praktiskt med utveckling och problemlösning och som är intresserad av teknik, är bra på logiskt
tänkande, tycker om att jobba i projekt, att samarbeta med andra och att ha kundkontakter.

Nästa start 29 augusti 2022!

Ansök till utbildningen här! Länk till annan webbplats.

Ansökan är öppen för sen anmälan!

Varför Automationsingenjör?

Att arbeta som Automations– och robotingenjör är utmanande och utvecklande och med kunskaper inom digitalisering, automatisering och robotisering är det en kompetens som efterfrågas!

Automationsingenjör är idag ett generellt bristyrke, med stort behov av kompetensförsörjning. Företagen är övertygade om att behovet av automationsingenjörer kommer att öka ytterligare de närmaste åren när fler och fler industrier har ett behov av att både automatisera och uppgradera sig inom området.

Läs mer:

Automationstekniker, Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Vad gör en Automationsingenjör?

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis:

 • Automationsingenjör
 • Automationstekniker
 • Elkonstruktör
 • Servicetekniker
 • Underhållstekniker

När produktionen i industrin blir alltmer automatiserad med automatiskt styrda anläggningar och industrirobotar, behövs ingenjörer som ansvarar för utveckling, underhåll och reparation. Arbetsuppgifter för en automationsingenjör kan vara:

 • Installera, programmera, driftsätta och underhålla automatiserade anläggningar och maskiner
 • Styra och övervaka tillverkningsprocesser
 • Projektleda utvecklings- och förändringsarbeten
 • Ta fram teknisk dokumentation och manualer
 • Planera investeringar
 •  
 • Kontrollera, felsöka och utföra förebyggande underhåll av maskiner och anläggningar
 •  

 • Samla in och analysera mätvärden

Vi erbjuder utbildning till Automationsingenjör!

Välkommen att utbilda dig till automations- och robotingenjör på Yrkeshögskolan Syd i Olofström!
Utbildningen präglas av ett upplevelsebaserat och projektorienterat arbetssätt där du som studerande ställs inför realistiska problem och uppmuntras att själv söka lösningen. Utbildningen genomförs omväxlande i grupp och enskilt och kommer huvudsakligen att bedrivas på svenska, men vissa kursmoment kommer att genomföras på engelska. Industrin är i många fall en internationell arbetsmiljö och på flera stora, men även små, företag är engelska idag koncernspråk.

Fakta om utbildningen

Studieform: Platsbunden
Studieort: Olofström
Utbildningslängd: 2 år, 400 YH-poäng
Studietakt: 100% (heltid)
Examen: Yrkeshögskoleexamen
Undervisningsspråk: Svenska och engelska

CSN: Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN
Antal platser på utbildningen: 20

Fler starter:
29 augusti 2022
28 augusti 2023

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor:
Lägst betyget E/3/G i någon eller några av följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Praktisk ellära

Eller

 • Fysik 1a
 • Teknik 1

Eller

 • Underhåll – driftsäkerhet
 • Underhåll – elteknik

Eller

 • Om du saknar kurser enligt ovan kan du medverka i vår behörighetsgivande preparandkurs för att bli behörig. Du anmäler dig till den på ansökningssidan!

Reell kompetens
För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan nämligen i vissa fall göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens, d.v.s. att du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Om du åberopar reell kompetens kan du behöva tillhandahålla ytterligare ansökningshandlingar.

Med reell kompetens menas dina samlade kunskaper och erfarenheter som du kan ha förvärvat på olika sätt, t. ex. genom arbetslivet, föreningslivet, utlandsvistelser, personalutbildning eller annan kursverksamhet. Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens för både grundläggande och särskild behörighet.

Urvalsgrunder
Om vi har fler behöriga sökande till utbildningen än vad vi har platser använder vi oss av följande urvalsgrunder:

Antagningstest + tidigare utbildning


Preparandkurser/Behörighetsgivande kurser. Anmälan och info

KURSEN INFÖR START 2022 ÄR AVSLUTAD! PREPARANDKURSER EL/PRAKTISK ELLÄRA - GYMNASIAL NIVÅ
ERBJUDS TILL DIG SOM SAKNAR SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPER FÖR UTBILDNINGEN!'
Utbildningen kommer att ha 5-6 obligatoriska undervisningstillfällen under maj-juni!

Eftersom kurserna är på gymnasial nivå måste du göra din ansökan via din hemkommun om du inte bor i eller tillhör Olofströms kommun!
KONTAKTA VUXENUTBILDNINGEN, SYV ELLER LIKNANDE I DIN HEMKOMMUN!

Kurser som ingår:
- ORIENTERINGSKURS EL-KUNSKAP 100 poäng
Syftet med kursen är att de studerande ska få de grundläggande kunskaper inom eltekniken som krävs för att kunna tillgodogöra sig innehållet i kurserna som ingår i YH-utbildningen Automations- & Robotingenjör
Kursen innehåller relevanta delar från gymnasiekurserna:
Elkraftteknik: Kurskod ELRELF0 100 poäng (kursinnehåll i orienteringskursen 50p)
Elinstallationer: Kurskod INSELI0 200 poäng (kursinnehåll i orienteringskursen 50p)

- PRAKTISK ELLÄRA 100 poäng – Kurskod: ELLPRA0

Efter att du genomfört kurserna och fått godkänt betyg ger den dig den särskilda behörighet som krävs för att ha möjlighet att bli antagen till Automations- och robotingenjörsutbildningen.

Sök till preparandutbildningen via din hemkommun om du inte tillhör Olofströms kommun!
Ta alltid kontakt med oss om det skulle ställa till med några problem vid din ansökan till prep.utbildningen!

Kurser som ingår i utbildningen

 • Automationssystem 60 YH-poäng
 • El-konstruktion 20 YH-poäng
 • Industriell IT 20 YH-poäng
 • PLC-programmering 20 YH-poäng
 • Robotprogrammering 30 YH-poäng
 • Säkerhetsteknik med Elsäkerhet 15 YH-poäng
 • Styr- och reglerteknik 30 YH-poäng
 • SCADA och HMI 15 YH-poäng
 • Projektmetodik 20 YH-poäng
 • Produktionsekonomi och hållbar utveckling 20 YH-poäng
 • Teknisk engelska 10 YH-poäng
 • Tillämpad matematik 15 YH-poäng
 • LIA 1 35 YH-poäng
 • LIA 2 75 YH-poäng
 • Examensarbete 15 YH-poäng

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd Olofström

Utbildningsledare: Automations- och robotingenjör

Carina Helge

Publicerad: 29 april 2021

Uppdaterad: 29 juni 2022