Automations- och robotingenjör

En utbildning för dig som vill arbeta kreativt och praktiskt med utveckling och problemlösning och som är intresserad av tekniska system, är bra på logiskt
tänkande, tycker om att jobba i projekt, att samarbeta med andra och att ha kundkontakter.

Nästa start 29 augusti 2022! Vi öppnar för ansökningar i början av februari

Att arbeta som Automations– och robotingenjör är utmanande och utvecklande och med kunskaper inom digitalisering, automatisering och robotisering är det en kompetens som efterfrågas!

Varför Automationsingenjör?

Automationsingenjör är idag ett generellt bristyrke, med stort behov av kompetensförsörjning. Företagen är övertygade om att behovet av automationsingenjörer kommer att öka ytterligare de närmaste åren när fler och fler industrier har ett behov av att både automatisera och uppgradera sig inom området.

Läs mer:

Automationstekniker, Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Vad gör en Automationsingenjör?

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis:

 • Automationsingenjör
 • Automationstekniker
 • Elkonstruktör
 • Servicetekniker
 • Underhållselektriker

När produktionen i industrin blir alltmer automatiserad med automatiskt styrda anläggningar och industrirobotar, behövs ingenjörer som ansvarar för utveckling, underhåll och reparation. Arbetsuppgifter för en automationsingenjör kan vara:

 • Installera, programmera, driftsätta och underhålla automatiserade anläggningar och maskiner
 • Styra och övervaka tillverkningsprocesser
 • Kontrollera, felsöka och utföra förebyggande underhåll av maskiner och anläggningar
 • Ta fram teknisk dokumentation och manualer
 • Planera investeringar
 • Projektleda utvecklings- och förändringsarbeten
 • Samla in och analysera mätvärden

Hur blir jag Automationsingenjör?

Välkommen att utbilda dig till automations- och robotingenjör på Yrkeshögskolan Syd i Olofström!
Utbildningen präglas av ett upplevelsebaserat och projektorienterat arbetssätt där du som studerande ställs inför realistiska problem och uppmuntras att själv söka lösningen. Utbildningen genomförs omväxlande i grupp och enskilt och kommer huvudsakligen att bedrivas på svenska, men vissa kursmoment kommer att genomföras på engelska. Processindustrin är en internationell arbetsmiljö och på flera stora, men även små, företag är engelska idag koncernspråk.
Ansökan för utbildningsstart i augusti är öppen. Sista ansökningsdag är den 15 maj!

Fakta om utbildningen

Studieform: Platsbunden
Studieort: Olofström
Utbildningslängd: 2 år, 400 YH-poäng
Studietakt: 100% (heltid)
Examen: Yrkeshögskoleexamen
Undervisningsspråk: Svenska och engelska


Grundläggande behörighet
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Fysik 1a
 • Teknik 1

Eller

 • Praktisk ellära

Eller

 • Underhåll – driftsäkerhet
 • Underhåll – elteknik

CSN: Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN
Antal platser på utbildningen: 20
Ansökan stängd för 2021

Fler starter:
29 augusti 2022
28 augusti 2023

Kurser som ingår i utbildningen

 • Automationssystem 60 YH-poäng
 • El-konstruktion 20 YH-poäng
 • Industriell IT 20 YH-poäng
 • PLC-programmering 20 YH-poäng
 • Robotprogrammering 30 YH-poäng
 • Säkerhetsteknik med Elsäkerhet 15 YH-poäng
 • Styr- och reglerteknik 30 YH-poäng
 • SCADA och HMI 15 YH-poäng
 • Projektmetodik 20 YH-poäng
 • Produktionsekonomi och hållbar utveckling 20 YH-poäng
 • Teknisk engelska 10 YH-poäng
 • Tillämpad matematik 15 YH-poäng
 • LIA 1 35 YH-poäng
 • LIA 2 75 YH-poäng
 • Examensarbete 15 YH-poäng

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd Olofström
E-post: yhs@olofstrom.se

Utbildningsledare
Automations- och robotingenjör

Carina Helge
Telefon: 0454-935 18, 072-179 00 00
E-post: carina.helge@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 29 april 2021

Uppdaterad: 21 december 2021