Processtekniker

Är du intresserad av en högteknologisk bransch där kompetens efterfrågas och det finns ett stort behov av att nyrekrytera? Är du en problemlösare och tekniskt intresserad? Tycker du om att arbeta både självständigt och i team med utveckling? Då ska du utbilda dig till processtekniker!

Nästa start augusti 2022! Vi öppnar för ansökningar i början av februari

Varför processtekniker?

Inom processindustrin såsom massa-pappersindustrin, kemisk industri och livsmedelsindustrin råder det stor brist på arbetskraft. Processtekniker och processoperatörer med rätt kompetens är svåra att få tag på. Statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetsgivarnas behov av nyexaminerade är stor och möjligheterna till arbete är goda både på ett och fem års sikt för processoperatörer!

Vill du veta mer om yrket?

Titta gärna på vår informationsfilm! Länk till annan webbplats.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats:

Processoperatör inom massa- och pappersindustrin, Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Processoperatör inom kemisk industri, Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Processoperatör inom stål- och metallindustri, Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Vad gör en processtekniker?

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis:

 • Driftstekniker
 • Processoperatör
 • Processtekniker
 • Produktionstekniker

En processoperatörs huvuduppgift är att styra och kontrollera en tillverkningsprocess. Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med hjälp av datorer från ett kontrollrum. Processoperatören har en helhetssyn över processflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget.

Nedanstående uppgifter förekommer inom de flesta områden:

 • Processövervakning
 • Processtyrning
 • Lösa akuta produktionsstörningar
 • Provtagning och produktkontroll
 • Förebyggande underhåll
 • Kontroll av belastningar på inre och yttre miljö
 • Ingå i utvecklingsprojekt om produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete

Hur blir jag processtekniker?

Välkommen att utbilda dig till Processtekniker – smart industri på Yrkeshögskolan Syd i Olofström!

Utbildningen präglas av ett upplevelsebaserat och projektorienterat arbetssätt där du som studerande ställs inför realistiska problem och uppmuntras att själv söka lösningen. Utbildningen genomförs omväxlande i grupp och enskilt och kommer huvudsakligen att bedrivas på svenska, men vissa kursmoment kommer att genomföras på engelska. Processindustrin är en internationell arbetsmiljö och på flera stora, men även små, företag är engelska idag koncernspråk.

Fakta om utbildningen

Studieform: Platsbunden
Studieort: Olofström och Simrishamn
Utbildningslängd: 2 år, 400 YH-poäng
Studietakt: 100% (heltid)
Examen: Yrkeshögskoleexamen
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Särskilda behörighetskrav: Matematik 2
CSN: Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN
Antal platser på utbildningen: 22

Ansökan för 2021 stängd!

Fler starter:
Augusti 2022
Augusti 2023

Kurser som ingår i utbildningen

 • Energiteknik, 30 YH-poäng
 • Massa- och pappersteknik, 20 YH-poäng
 • Miljö och kvalitet, 10 YH-poäng
 • Processteknik 1, 45 YH-poäng
 • Processteknik 2, 35 YH-poäng
 • Processtekniskt arbete, 10 YH-poäng
 • Processtyrning, 40 YH-poäng
 • Produktion och distribution av värme, 20 YH-poäng
 • Råvaror och processer och kemisk industri, 20 YH-poäng
 • Smart industri, 10 YH-poäng
 • Teknisk engelska, 10 YH-poäng
 • Underhållsteknik, 20 YH-poäng
 • Examensarbete, 30 YH-poäng
 • LIA 1 (Lärande i arbete), 10 YH-poäng
 • LIA 2 (Lärande i arbete), 20 YH-poäng
 • LIA 3 (Lärande i arbete), 70 YH-poäng

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd Olofström
E-post: yhs@olofstrom.se

Utbildningsledare
Processtekniker

Magnus Håkansson
Telefon: 0454-932 18, 072-179 01 73
E-post: magnus.hakansson@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 8 april 2021

Uppdaterad: 21 december 2021