Produktionsutveckling

Är du intresserad av teknik i en bransch där kompetens efterfrågas och det finns ett stort behov av att nyrekrytera? Är du en problemlösare och tekniskt intresserad? Tycker du om att arbeta både självständigt och i grupp? Då ska du gå utbildningen Produktionsutveckling!

Ansök till Produktionsutveckling Länk till annan webbplats.

Varför Produktionsutveckling?

Inom tillverkningsindustrin såsom bilindustrin, träindustri och livsmedelsindustrin råder det brist på kvalificerad arbetskraft, produktionstekniker, kvalitetstekniker och processoperatörer med rätt kompetens. Statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetsgivarnas ser ett ökat behov och möjligheterna till arbete är goda för dessa yrken!

Läs mer:

Produktionstekniker, Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Underhållstekniker, Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Vad blir man efter utbildningen?

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis:

 • Underhållstekniker
 • Kvalitetstekniker
 • Produktionsledare
 • Produktionstekniker

Arbetsuppgifterna består av att t.ex. optimera och kontrollera tillverkningsprocesser, övervaka och styra flöden samt kvalitetssäkra produktionen. Det handlar dessutom om att ha en helhetssyn över produktionsflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget.

Nedanstående uppgifter förekommer inom de flesta områden:

 • Produktionsövervakning
 • Processtyrning
 • Lösa akuta produktionsstörningar
 • Produktkontroller
 • Förebyggande underhåll
 • Kontroll och kvalitetssäkring
 • Arbeta med produktions och kvalitetshöjande förbättringsarbete.

Hur söker jag utbildningen?

Välkommen att utbilda dig till produktionsutveckling på Yrkeshögskolan Syd i Olofström!

Utbildningen präglas av ett projektorienterat arbetssätt där du som studerande ställs inför realistiska problem och uppmuntras att själv söka lösningen. Utbildningen genomförs mestadels på distans, men med några fysiska träffar. Tidpunkt för dessa meddelas senare. Det är en deltidsutbildning på 50 % och kommer huvudsakligen att bedrivas torsdagar, fredagar och lördagar vissa kursmoment kommer att genomföras på engelska. Produktionsindustrin är en internationell arbetsmiljö och på flera företag är engelska idag koncernspråk.

Ansökan för utbildningsstart i augusti är fortfarande öppen för sen anmälan!

Fakta om utbildningen

Studieform: Distans med fysiska träffar två–tre gånger per termin
Studieort: Olofström och Simrishamn
Utbildningslängd: 2 år, 220 YH-poäng
Studietakt: 50 % (halvtid)
Examen: Yrkeshögskoleexamen
Undervisningsspråk: Svenska
Behörighet: Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Industritekniska programmet

 • Matematik 2a, 100p
 • Industritekniska processer 1, 100p
 • Produktionskunskap 1, 100p
 • Produktionsutrustning 1, 100p

eller

Teknikprogrammet

 • Matematik 2c, 100p
 • Industritekniska processer 1, 100p
 • Produktionskunskap 1, 100p
 • Produktionsutrustning 1, 100p

CSN: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN
Antal platser på utbildningen: 20
Utbildningsstart: 30 augusti 2021
Sista ansökningsdag: Vi har nu öppet för sen anmälan till utbildningen!

Kurser som ingår i utbildningen

 • Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, 20 YH-poäng
 • Examensarbete, 15 YH-poäng
 • Kommunikation- och förändringsledning, 20 YH-poäng
 • Materialkunskap, 20 Yh-poäng
 • Metodförbättringar, ständiga förbättringar, 40 YH-poäng
 • Produktionsteknik, 50 YH-poäng
 • Produktionsutveckling/digitalisering mot Industri 4.0, 20 YH-poäng
 • Projektmetodik, 20 YH-poäng
 • Ritningsförståelse och CAD-orientering, 15 YH-poäng

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd Olofström
E-post: yhs@olofstrom.se

Utbildningsledare Produktionsutveckling
Tom Olandersson
Telefon: 0454-937 50, 072-179 02 01
E-post: tom.olandersson@olofstrom.se 

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: