Produktionsutveckling

Är du intresserad av teknik i en bransch där kompetens efterfrågas och det finns ett stort behov av att nyrekrytera? Är du en problemlösare och tekniskt intresserad? Tycker du om att arbeta både självständigt och i grupp? Då ska du gå utbildningen Produktionsutveckling!

Eftersom utbildningen är på 50 % går det bra att kombinera arbete med studier!

Varför Produktionsutveckling?

Inom tillverkningsindustrin såsom bilindustrin, träindustri och livsmedelsindustrin råder det brist på kvalificerad arbetskraft, produktionstekniker, kvalitetstekniker och processoperatörer med rätt kompetens. Statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetsgivarnas ser ett ökat behov och möjligheterna till arbete är goda för dessa yrken!

Läs mer:

Produktionstekniker, Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Underhållstekniker, Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Vad blir man efter utbildningen?

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis:

 • Produktionstekniker
 • Produktionsledare
 • Underhållstekniker
 • Kvalitetstekniker

Arbetsuppgifterna består av att t.ex. optimera och kontrollera tillverkningsprocesser, övervaka och styra flöden samt kvalitetssäkra produktionen. Det handlar dessutom om att ha en helhetssyn över produktionsflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget.

Nedanstående uppgifter förekommer inom de flesta områden:

 • Produktionsövervakning
 • Processtyrning
 • Lösa akuta produktionsstörningar
 • Produktkontroller
 • Förebyggande underhåll
 • Kontroll och kvalitetssäkring
 • Arbeta med produktions och kvalitetshöjande förbättringsarbete.

Vi erbjuder utbildning!

Utbildningen präglas av ett projektorienterat arbetssätt där du som studerande ställs inför realistiska problem och uppmuntras att själv söka lösningen. Utbildningen genomförs på distans med två fysiska träffar, som är förlagda vid utbildningens start och vid avslut. Det är en deltidsutbildning på 50 % och kommer huvudsakligen att bedrivas med lärarledd undervisning torsdagar, fredagar och lördagar en gång per månad, vissa kursmoment kommer att genomföras på engelska. Produktionsindustrin är en internationell arbetsmiljö och på flera företag är engelska idag koncernspråk.

Fakta om utbildningen

Studieform: Distans (med 2 fysiska träffar)
Utbildningslängd: 2 år, 220 YH-poäng
Studietakt: 50 % (halvtid)
Examen: Yrkeshögskoleexamen
Undervisningsspråk: Svenska

CSN: Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN
Antal platser på utbildningen: 20

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet
Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor:

Lägst betyget E/3/G i någon eller några av följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Matematik 2
 • Industritekniska processer 1
 • Produktionskunskap 1
 • Produktionsutrustning 1

Andra villkor/kunskaper
Sökande med dokumenterad arbetslivserfarenhet från industriell produktion minst 6 månader heltid är behörig till utbildningen förutsatt att kunskaper finns i Matematik 2a, 2b, 2c med minst betyget E, eller motsvarande äldre gymnasiekurser i matematik med godkänt betyg.

Reell kompetens
För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan nämligen i vissa fall göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens, d.v.s. att du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Om du åberopar reell kompetens kan du behöva tillhandahålla ytterligare ansökningshandlingar.

Med reell kompetens menas dina samlade kunskaper och erfarenheter som du kan ha förvärvat på olika sätt, t. ex. genom arbetslivet, föreningslivet, utlandsvistelser, personalutbildning eller annan kursverksamhet. Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens för både grundläggande och särskild behörighet.

Urvalsgrunder
Om vi har fler behöriga sökande till utbildningen än vad vi har platser använder vi oss av följande urvalsgrunder:

Antagningstest + tidigare utbildning

Kurser som ingår i utbildningen

 • Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, 20 YH-poäng
 • Examensarbete, 15 YH-poäng
 • Kommunikation- och förändringsledning, 20 YH-poäng
 • Materialkunskap, 20 Yh-poäng
 • Metodförbättringar, ständiga förbättringar, 40 YH-poäng
 • Produktionsteknik, 50 YH-poäng
 • Produktionsutveckling/digitalisering mot Industri 4.0, 20 YH-poäng
 • Projektmetodik, 20 YH-poäng
 • Ritningsförståelse och CAD-orientering, 15 YH-poäng

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd Olofström

Utbildningsledare: Produktionsutveckling

Kontakta annika.appelros@olofstrom.se

Publicerad: 29 april 2021

Uppdaterad: 1 november 2023