Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

denna sida finns bland annat uppgifter om aktuella sammanträdesplaner och information om samtliga ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden under 2015-2018

Presidium 2019- 2022 :

Michael Henriksson S Ordförande, telefon: 070-943 524 6

Johnny Andreasson S 1:e vice ordförande, telefon: 070-394 158 8

Rolf Jönsson C 2:e vice ordförande, telefon: 070-646 77 99

Ledamöter i utbildningsnämnden

Utbildningsnämdens arbetsutskotts sammanträden 2020

Måndagar kl. 9.00, kl 8.00 vid Dialogmöten
27 januari (Dialog), 23 mars, 25 maj (Dialog), 31 augusti  OBS! nytt datum 7 september, 19 oktober (Dialog), 20 november (Dialog).


Utbildningsnämdens sammanträden 2020

Måndagar kl 9.00
24 februari, 20 april, 22 juni, 21 september (budget),  5 oktober evt extra pga budget 16 november, 14 december.

Senast uppdaterad: 18 september 2020