Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

denna sida finns bland annat uppgifter om aktuella sammanträdesplaner och information om samtliga ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden under 2015-2018

Presidium 2019- 2022 :

Michael Henriksson S Ordförande, telefon: 070-943 524 6

Johnny Andreasson S 1:e vice ordförande, telefon: 070-394 158 8

Rolf Jönsson C 2:e vice ordförande, telefon: 070-646 77 99

Ledamöter i utbildningsnämnden

Utbildningsnämdens arbetsutskotts sammanträden 2020

Måndagar kl. 9.00, kl 8.00 vid Dialogmöten
27 januari (Dialog), 23 mars, 25 maj (Dialog), 31 augusti19 oktober (Dialog), 20 november (Dialog).


Utbildningsnämdens sammanträden 2020

Måndagar kl 9.00
24 februari, 20 april, 22 juni, 21 september (budget),  5 oktober evt extra pga budget 16 november, 14 december.

Senast uppdaterad: 24 februari 2020