Uteserveringar

Det har blivit allt populärare att ordna uteserveringar, dessa kan bidra till ett mer levande centrum. Uteserveringar betyder mycket för ortens attraktionskraft.

Bakgrund

Olofström saknar en samlad struktur på sina uteserveringar.

Därför behövs riktlinjer

Det är viktigt att få uteserveringarna att passa in i miljön. Allt för dominerande uteserveringar med dålig design och reklambudskap gör gatorna stökiga.

Bygglovsbefriade uteserveringar

Om ovanstående allmänna råd och riktlinjer följs krävs inte bygglov för uteserveringen.

Bygglovspliktiga uteserveringar

För uteserveringar som gör avsteg från dessa regler erfordras även bygglov som söks hos kommunens byggkontor.
Med ansökan skall medfölja en utförlig och godkänd ritning/skiss som bland annat skall innehålla material på möblemang, staket och eventuell förankring.

Övriga tillstånd för uteserveringar

Ansökan enligt Ordningslagen skall alltid sökas.
Hyresavtal med kommunen/fastighetsägaren skall alltid sökas då det gäller allmän platsmark. 

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Olofströms kommun

Senast uppdaterad: 01 december 2017