Utveckling av byarna

Ta chansen - utveckla Hemsjö!

Olofströms kommun påbörjade 2015 ett arbete med att utveckla parker, grönområden och utemiljöerna i våra byar. Då anlades en helt ny mötesplats i den centrala parken i Gränum och under 2016 utvecklades Vilshult med promenad- och motionsstråk samt en parkmiljö vid skolan med boulebana och grillplats. Nu är det Hemsjös tur som vi kommer fokusera på. För att det vi gör ska bli till glädje för er som bor och är verksamma i Hemsjö är det viktigt för oss att få ta del av era önskemål och synpunkter. Den 17 november 2016 anordnade vi ett medborgarforum i Hemsjö för att ge möjlighet att vara med och påverka och sammanställningen från det mötet hittar du bland dokument längre ner på sidan. Nu fortsätter vi arbetet med att utveckla Hemsjö.

Vad kan jag lämna synpunkter och förslag på?

Det är inte försent att lämna synpunkter och förslag. Sista dag att lämna in synpunkter är den 30 januari, se nedan hur du lämnar synpunkter. Du kan lämna synpunkter på grönområden, lekplatser och utomhusmiljöer som tillhör kommunen. Övriga ytor är svåra för oss att påverka, även om det är möjligt att ”tycka till” om hela Hemsjö.  

Hur kan jag lämna fler synpunkter och förslag?

Brev till:
Olofströms kommun
”Utveckla Hemsjö”
Östra Storgatan 5
Box 302
29324 Olofström

E-post: 
utvecklahemsjo@olofstrom.se

Senast uppdaterad: 17 maj 2018