Utveckling av byarna

Ta chansen - utveckla Jämshög!

Olofströms kommun arbetar med att utveckla parker, grönområden och utemiljöerna i våra byar. Nu är det Jämshögs tur som vi kommer att fokusera på. För att det vi gör ska bli till glädje för dig som bor och är verksam i Jämshög är det viktigt för oss att ta del av dina önskemål och synpunkter. 

Medborgarforum

Den 6 december kl. 18 har du chansen att träffa oss på ett medborgarforum på Petrusgården i Jämshög. Du kan lämna synpunkter på grönområden, lekplatser och utomhusmiljöer som tillhör kommunen. Övriga ytor är svåra för oss att påverka, även om det är möjligt att ”tycka till” om hela Jämshög.

Hur kan jag lämna fler synpunkter och förslag?

 • Träffa oss på plats i Jämshög torsdag 6 december kl.18 i Petrusgården
 • Brev:
  Olofströms kommun
  ”Utveckla Jämshög”
  Box 302
  29324 Olofström
 • E-post: daniel.ottosson@olofstrom.se

Du kan lämna in önskemål och synpunkter fram till 31 januari 2019.

Vad har vi gjort i de andra byarna?

I Gränum skapade vi en helt ny mötesplats i den centrala parken och under 2016 utvecklades Vilshult med promenad- och motionsstråk samt en parkmiljö vid skolan med boulebana och grillplats. 2017 utvecklades Hemsjö genom att bland annat badplatsen rustades upp med bättre parkering, lekattraktion och utökad sandstrand. 2018 genomfördes utveckling i Kyrkhult i samarbete med leaderprojektet KOM med fokus på Tulseboda Brunnspark.

Senast uppdaterad: 15 november 2018