Utveckling av byarna

Ta chansen - utveckla Jämshög!

Olofströms kommun arbetar med att utveckla parker, grönområden och utemiljöerna i våra byar. Nu är det Jämshögs tur som vi kommer att fokusera på. För att det vi gör ska bli till glädje för dig som bor och är verksam i Jämshög är det viktigt för oss att ta del av dina önskemål och synpunkter. 

Hur kan jag lämna synpunkter och förslag?

Du kan lämna in önskemål och synpunkter fram till 31 januari 2019.

Vad har vi gjort i de andra byarna?

  • Gränum: Vi skapade en helt ny mötesplats i den centrala parken
  • Vilshult: Ett promenad- och motionsstråk utvecklades och vi skapade en parkmiljö vid skolan med boulebana och grillplats.
  • Hemsjö: Badplatsen förbättrades med bland annat bättre parkering, lekattraktion och utökad sandstrand.
  • Kyrkhult: I samarbete med leaderprojektet KOM med fokus på Tuleseboda Brunnspark utvecklade vi Kyrkhult.

Senast uppdaterad: 11 januari 2019