Val 2018

Söndag 9 september är det val i Sverige. Då får du en möjlighet att rösta fram dina representanter till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige för de kommande fyra åren.

Du som invånare har var fjärde år möjlighet att vara med och välja vilka som ska ha rätt att fatta politiska beslut. Detta gör du genom att rösta på det parti som du tycker stämmer bäst överens med dina åsikter. I Sverige har invånarna möjlighet att välja sina politiska representanter vid fyra val:

 • till riksdagen
 • till landstingsfullmäktige
 • till kommunfullmäktige
 • till Europaparlamentet

Allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige genomförs den andra söndagen i september vart fjärde år. Val till Europaparlamentet hålls vart femte år, nästa gång 2019.

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år.
 • är svensk medborgare.
 • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.

Vid val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige har du rösträtt om du:

 • senast på valdagen fyller 18 år.
 • är folkbokförd i kommunen eller länet.
 • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige tre år före valdagen.

Röstkort

Du som har rösträtt får ett röstkort med posten cirka 3 veckor före valet. Valmyndigheten skickar ut röstkort till alla röstberättigade under perioden 16–22 augusti. Röstkortet innehåller information om var du kan rösta på valdagen samt vilka möjligheter till förtidsröstning som finns i Olofströms kommun. Av röstkortet framgår också vilka val du är röstberättigad till. 

Som väljare kan du rösta i din ordinarie vallokal på valdagen utan röstkort. Det är även möjligt att förtidsrösta på ett antal ställen i landet både inför och under valdagen. Vid all förtidsröstning måste du ha ditt röstkort. Valnämnden/valkansliet har möjlighet att skriva ut ett dubblettröstkort till dig. Se kontaktuppgifter nedan. Det är även möjligt att få ett nytt röstkort på Olofströms bibliotek i samband med förtidsröstning.  

Förtidsröstning

Med förtidsröstning menas att den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen alltså den 9 september kan rösta i förtid i en röstningslokal. Du kan rösta i röstningslokaler som finns i Olofströms kommun men även i vilken röstningslokal som helst i hela landet. Notera att du måste kunna lämna ditt röstkort och visa upp fotolegitimation.

Möjligheten att förtidsrösta finns från den 22 augusti till den 9 september. Den som gästar Olofström under valdagen men bor i annan kommun har möjlighet att rösta i distrikt Petrefors det vill säga i Folkets hus. Den förslutna rösten hanteras då som en förtidsröst och levereras till den röstandes hemkommun för hantering på den så att kallade onsdagsräkningen.

I Olofströms kommun finns följande röstningslokaler för förtidsröstning:

Olofströms bibliotek 22/8–9/9:

Måndagar klockan 10–19
Tisdagar klockan 10–19
Onsdagar klockan 10–17
Torsdagar klockan: 10–17
Fredagar klockan: 11–16
Lördagar klockan: 10–13
Söndagar klockan: 10–13

Kyrkhults bibliotek:

Torsdagen den 30/8 och 6/9 klockan 16–19

Jämshögs bibliotek: NOTERA Jämshögs bibliotek ligger från augusti i medborgarhuset. 

Måndagar: 27/8 och 3/9 klockan 16–19

Vallokaler 

Våra vallokaler ligger på samma platser som under tidigare val i Olofströms kommun. De har öppet klockan 8.00–20.00 på valdagen den 9 september. När du får ditt röstkort från valmyndigheten står det tydligt vilken vallokal du kan rösta i den 9 september, men det finns också angivna lokaler där du kan förtidsrösta.

Läs mer om våra vallokaler

Röstning på valdagen

Under valdagen är det möjligt för den som hör till respektive distrikt att rösta på följande ställen klockan 8–20:

 • Distrikt Vilboken/Vilshult - Vilbokens skola
 • Distrikt Kyrkhult/Hemsjö - Kyrkhult skola
 • Distrikt Jämshög/Gränum södra - Jämshögs skola
 • Distrikt Brännaregården/Gränum norra - Brännaregårdens skola
 • Distrikt Ekeryd - Ekeryds skola
 • Distrikt Oredslund - Högavångsskolan
 • Distrikt Petrefors - Folkets hus

Vilket distrikt du tillhör framgår på ditt röstkort.

Därutöver är det möjligt att rösta i följande röstningslokaler. På dessa platser kan alla röstberättigade rösta oavsett bostadsplats.

 • Petrefors (Folkets hus) kl. 8-20
 • Vilshults skola kl. 8-14
 • Gränums skola kl. 8-14
 • Hemsjö samlingslokal kl. 9-14

Så hanteras lämnade röster

Röst som lämnas i egen vallokal

Då röst lämnas prickas den röstande av i röstlängden (en lista med alla distriktets röstberättigade). Därefter stoppas rösterna i valurnan tillsammans med alla andra röster. 

Röst som lämnas i röstningslokal

Vid röstning i röstningslokal finns ingen röstlängd tillgänglig. Inlämnade röster läggs då i ett förslutet kuvert tillsammans med röstkort där det framgår var rösten ska sändas och stoppas därefter i en försluten valurna. Efter respektive dags röstmottagning låses rösterna in. Rösterna (i sina förslutna kuvert) sorteras och antingen skickas i speciell försändelse till rätt distrikt (om du bor i annan kommun) eller förvaras inlåst hos valnämnden till valdagen. Under valdagen kommer alla förtidsröster att föras till den vallokal där de hör hemma. De som röstat prickas av i röstlängden och först efter det att vallokalen stänger säras röstkort och röster och alla röster läggs i valurnan. Det är möjligt att ångerrösta valdagen för den som lämnat en förtidsröst. Om förtidsrösten har hunnit levereras till vallokalen är det då möjligt att få tillbaka denna. Hela hanteringen sker under stor försiktighet och valhemligheten ska vara skyddad.

Rösta med bud

Den som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta sig till val- eller röstningslokal har möjligt att ta hjälp av ett bud. Det finns särkillda regler för att rösta med bud som skiljer sig från vanlig röstning det finns också särskilt material som ska användas. Läs mer om budröstning på valmyndighetens webbplats.

Ambulerande röstmottagare

Det finns ambulerande röstmottagare utsedda av valnämnden som kan ta emot förtidsröster i till exempel väljarens bostad. Ambulerande röstmottagare kan användas av väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till val- eller röstningslokal. Möjligheten finns under samma tid som förtidsröstning alltså 22/8 till 9/9. För att boka ambulerande röstmottagare kontakta valnämnden/valkansliet.

Särskilda röstningstillfällen

För boende på Garvaregården, Brännaregårdens äldreboende och Västralid kommer det finnas särskilda röstningstillfällen på boendet. Information sänds direkt till respektive boende.

Rösträkning och onsdagsräkning

All rösträkning är offentlig vilket innebär att du som väljare är välkommen att bevittna rösträkningen så länge du inte stör den samma. Rösträkning sker i vallokalerna efte stägning med start kl. 20.00. Dessutom kommer sent inkomna röster att räknas under den så kallade onsdagsräkningen som hålls i kommunhuset den 12/9 med start kl. 9.15.

Mer information

På valmyndighetens sida www.val.se går att få mer information om det svenska valsystemet och valet 2018. På valmyndighetens sida går också att läsa ett antal frågor och svar om valet 2018

Information in other languages

Read more about Sweden's election in other languages 

Senast uppdaterad: 30 augusti 2018