Val 2018

Söndag 9 september är det val i Sverige. Då får du en möjlighet att rösta fram dina representanter till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige för de kommande fyra åren.

Du som invånare har var fjärde år möjlighet att vara med och välja vilka som ska ha rätt att fatta politiska beslut. Detta gör du genom att rösta på det parti som du tycker stämmer bäst överens med dina åsikter. I Sverige har invånarna möjlighet att välja sina politiska representanter vid fyra val:

  • till riksdagen
  • till landstingsfullmäktige
  • till kommunfullmäktige
  • till Europaparlamentet

Allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige genomförs den andra söndagen i september vart fjärde år. Val till  Europaparlamentet hålls vart femte år, nästa gång 2019.

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år.
  • är svensk medborgare.
  • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige.

Vid val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige har du rösträtt om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år.
  • är folkbokförd i kommunen eller länet.
  • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige tre år före valdagen.

Det kommer vara möjligt att förtidsrösta under perioden 22 augusti till 9 september.

Denna sida kommer att kompletteras med mer information om valets genomförande i Olofströms kommun. På valmyndighetens sida www.val.se går att få mer information om det svenska valsystemet och valet 2018. På valmyndighetens sida går också att läsa ett antal frågor och svar om valet 2018

Senast uppdaterad: 07 juni 2018