Valnämnden

Valnämnden

Valnämndens uppdrag är att genomföra folkomröstningar. Bland annat utser nämnden valförrättare (rösträknare) och fattar beslut om valdistrikt . Nämnden är vald av kommunfullmäktige som även utser ordförande och vice ordförande. I Sverige är det obligatoriskt för kommunerna att ha en valnämnd.

Valnämnden ansvarar för alla uppgifter kring och organiserar de allmänna valen till riksdag, landsting, kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet. Vid eventuella lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar så ansvarar valnämnden också för detta arbete.

På Valmyndighetens hemsida finns mer information om kommande val och även historik från genomförda val.

Ledamöter i valnämnden:

Håkan Björkman S, Ordförande
Britt-Marie Rosén S, 1:e vice ordförande
Per-Arne Håkansson C, 2:e vice ordförande
Anna Karlsson Mårtensson V
Linda Fernström SD
 
Ersättare
Pirjo Veteli S
Håkan Assarsson S
Bengt Jämstorp KD
Niklas Nordström M
Tommy Holmgren SD

Senast uppdaterad: 26 juni 2019