Vänorter

Kwidzyn i Polen är Olofströms kommuns vänort sedan slutet av år 1991. Då tecknades ett samarbetsavtal mellan Olofströms kommun och Kwidzyns kommun. I detta avtal anges bl. a. att man ska samarbeta inom områden som avser kultur, utbildning, handel och ekologi. 

Kwidzyn är en stad med ca 40 000 invånare. Staden ligger ungefär tio mil söder om Gdansk, dvs en resa på drygt en timmes tid från färjelägret i Gdynia. Sedan samarbetsavtalet tecknades år 1991 har ett omfattande utbyte skett mellan våra två kommuner. Kwidzyn och Olofström deltog i södra Östersjöprojektet, Interloc, som arbetade för att små kommuner ska kunna delta i stora transnationella projekt. 

Kwidzyn har flera vänorter som man vill uppmärksamma på olika sätt. Olofström har uppmärksammats med en egen rondell. 

Senast uppdaterad: 29 augusti 2016