Vilshults förskola

Ligger en mil norr om Olofström med härlig natur och skog runt knuten. Förskolan ligger i direkt anslutning till lotsen. Vi som arbetar här är Kim, Sabina och Annika. Vår förskola består av en avdelning med 23 barn.  

Den fria leken är viktig för barns utveckling och lärande. Barn söker och erövrar kunskap genom leken. Därför lägger vi stor vikt vid den.

Senast uppdaterad: 23 april 2018