Yrkesutbildningar på gymnasial nivå

Vård- och omsorgsutbildning

För att antas till utbildningen ska du ha grundskolekompetens eller motsvarande kunskaper. Svenska som andraspråk 1 rekommenderas om du inte har svenska som modersmål.

Efter genomgången utbildning ska du ha de grundläggande kunskaper som krävs för att vara anställningsbar som undersköterska.

Under utbildningens tredje termin väljs inriktning

  • Äldreomsorg – med inriktning mot att arbeta med äldre i hemtjänst och på särskilda boenden etc.
  • Funktionsstöd – med inriktning mot att arbeta med funktionshindrade personer som personlig assistent eller boendestödjare etc.

Om du vill arbeta inom Landsting eller Psykiatri kan du komplettera utbildningen med en fjärde termin med kurser inom:

  • Akutsjukvård
  • Psykiatri

Som vuxenstuderande har du själv stort ansvar för dina studier. Undervisningstiden bedrivs med en blandning av lektioner, grupparbeten och egenstudier. Räkna med 2-3 dagar lektionsbunden undervisning per vecka.

Har du behov av att komplettera med något eller några ämnen (t.ex. om du har en äldre utbildning) kan du söka dessa för att studera flexibelt på distans. Kontakta skolan för mer info.

Utbildningen är på gymnasienivå, och är studiemedelsberättigad.

Senast uppdaterad: 22 oktober 2018