Ledsagning

Behöver du någon som följer med dig till och från en vårdinrättning eller aktivitet? Om du inte kan få behovet tillgodosett på annat sätt kan du ansöka via biståndshandläggare om ledsagning.

Ansöka om insats enligt Socialtjänstlagen (SoL), e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledsagning till vårdinrättning

Du kan beviljas ledsagning till en vårdinrättning som inte skulle vara möjlig att genomföra på egen hand. Insatsen är individuellt utformad. Ledsagning kan ingå som en del i ett beslut om exempelvis hemtjänst, eller beviljas som en enskild insats.

Ledsagning till aktivitet

Ledsagning har som syfte att bryta isolering och öka möjligheten till aktiviteter utanför hemmet

Ledsagning beviljas i samband med besök till frisör samt ledsagning till, för den enskilde betydelsefulla aktiviteter, exempelvis handla kläder, teater, bio, idrottsarrangemang och andra aktiviteter om inte behovet tillgodoses på annat sätt för att uppnå skälig levnadsnivå.

Om du har beviljad ledsagning till aktivitet har du möjlighet att ansöka om kompiskort för seniorer.

Kompiskortet

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 19 augusti 2020

Uppdaterad: 7 november 2022