Särskild utbildning för vuxna

Särvux vänder sig till dig som är 20 år eller äldre och som vill förbättra dina kunskaper på grundläggande och gymnasial särvux.
På särvux studerar du i lugn miljö, i små grupper och i din egna takt på egen nivå.

På Komvux studerar du 1-2 dagar/vecka.
Du studerar en kurs i taget i en liten grupp och i din egen takt.

Kontakt

Rektor
Annika Appelros
Telefon: 0454-930 90
E-post: annika.appelros@olofstrom.se

Expeditionen
Telefon: 0454-935 12
E-post: komvux@olofstrom.se

Publicerad: 28 januari 2021

Uppdaterad: 17 november 2022