Särskild utbildning för vuxna

Särvux vänder sig till dig som är 20 år eller äldre och som vill förbättra dina kunskaper på grundläggande och gymnasial särvux.
På särvux studerar du i lugn miljö, i små grupper och i din egna takt på egen nivå.

På Komvux studerar du 1-2 dagar/vecka.
Du studerar en kurs i taget i en liten grupp och i din egen takt.

Kontakt

Rektor

Annika Appelros

Publicerad: 28 januari 2021

Uppdaterad: 5 juni 2023