Sammanträden

Här hittar du kommunens sammanträdesplan för nämnder och styrelser. Ändringar och kompletteringar kan göras under året. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Sammanträden 2024

Kommunstyrelsens personalutskott

Fredagar kl. 9.00

 • 9 februari
 • 22 mars
 • 3 maj
 • 14 juni
 • 6 september
 • 11 oktober
 • 15 november
 • 6 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tisdagar kl. 8.30

 • 16 januari
 • 13 februari (årsredovisning)
 • 12 mars (strategiskt)
 • 26 mars (strategiskt)
 • 23 april
 • 7 maj (investeringsbudget)
 • 14 maj (strategiskt)
 • 4 juni
 • 27 augusti
 • 17 september (strategiskt)
 • 1 oktober (delårsredovisning)
 • 15 oktober (budget)
 • 15 november (strategiskt)
 • 19 november

Kommunstyrelsen

Tisdagar kl.14.00

 • 23 januari
 • 5 mars (årsredovisning)
 • 16 april
 • 21 maj (investeringsbudget)
 • 11 juni
 • 3 september
 • 8 oktober (delårsredovisning och skatt)
 • 12 november (budget kl. 9.30)
 • 10 december

Kommunfullmäktige

Måndagar kl.19.00

 • 5 februari
 • 18 mars
 • 29 april (årsredovisning)
 • 10 juni (investeringsbudget)
 • 16 september
 • 21 oktober (delårsredovisning)
 • 25 november (budget och skatt)

Kommunrevisionen

Tisdagar kl. 13.00

 • 16 januari
 • 20 februari
 • 19 mars (årsredovisning)
 • 16 april
 • 21 maj
 • 18 juni
 • 20 augusti
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 18 november (heldag)
 • 19 november (heldag)
 • 17 december

Bygg- och trafiknämnden

Onsdagar kl. 14.00

 • 31 januari
 • 6 mars
 • 17 april
 • 22 maj
 • 12 juni
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 4 december

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Måndagar kl. 9.00

 • 22 februari (dialog)
 • 18 mars
 • 20 maj (dialog)
 • 26 augusti
 • 14 oktober (dialog)
 • 25 november (dialog)

Utbildningsnämnden

Måndagar kl. 9.00

 • 26 februari
 • 22 april
 • 3 juni
 • 23 september
 • 7 oktober (preliminär budget)
 • 11 november
 • 9 december

Socialnämndens arbetsutskott

Onsdagar kl 13.00

 • 17 januari (dialog)
 • 14 februari (dialog)
 • 6 mars
 • 10 april (dialog)
 • 8 maj (dialog)
 • 5 juni (dialog)
 • 14 augusti (dialog
 • 11 september (budget och dialog)
 • 9 oktober
 • 6 november (dialog)
 • 4 december (dialog)

Socialnämnden

Onsdagar kl. 13.30

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 27 mars (dialog)
 • 17 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 25 september (budget)
 • 23 oktober (dialog)
 • 20 november
 • 18 december

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Fredagar kl. 13.00

 • 26 januari
 • 12 april
 • 31 maj
 • 30 augusti (budget)
 • 18 oktober

Kultur- och fritidsnämnden

Fredagar kl. 13.30

 • 8 mars
 • 26 april
 • 14 juni
 • 20 september (budget)
 • 22 november
 • 13 december

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 10 januari 2020

Uppdaterad: 2 januari 2024