Sammanträden

Här hittar du kommunens sammanträdesplan för nämnder och styrelser. Ändringar och kompletteringar kan göras under året. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Sammanträden 2022

Kommunstyrelsens personalutskott

Fredagar kl. 9.00

 • 14 januari
 • 4 februari
 • 18 mars
 • 6 maj
 • 2 september
 • 14 oktober
 • 18 november
 •  

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tisdagar kl. 8.30

 • 18 januari
 • 8 februari (årsredovisning)
 • 22 mars
 • 29 mars (strategiskt)
 • 12 april
 • 10 maj (investeringsbudget)
 • 31 maj
 • 14 juni (strategiskt)
 • 23 augusti
 • 6 september
 • 27 september (delårsbudget)
 • 11 oktober (budget)
 • 25 oktober (stategiskt)
 • 22 november
 • 13 december (strategiskt)

Kommunstyrelsen

Tisdagar kl.14.00

 • 25 januari
 • 15 mars (årsredovisning)
 • 5 april
 • 24 maj (investeringsbudget)
 • 30 augusti
 • 20 september
 • 4 oktober (delårsbudget/skatt)
 • 15 november (budget kl 9.30)
 • 6 december

Kommunfullmäktige

Måndagar kl.19.00

 • 14 februari
 • 28 mars
 • 25 april (årsredovisning)
 • 13 juni (investeringsbudget)
 • 19 september
 • 24 oktober (delårsredovisning)
 • 28 november (budget)

Kommunrevisionen

Tisdagar kl. 13.00

 • 18 januari
 • 15 februari
 • 15 mars (årsredovisning)
 • 19 april
 • 17 maj
 • 21 juni
 • 16 augusti
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 21 november (heldag)
 • 22 november (heldag)
 • 13 december

Bygg- och trafiknämnden

Onsdagar kl. 14.00

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 16 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 9 november
 • 7 december

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Måndagar kl. 9.00

 • 24 januari (dialog)
 • 21 mars
 • 23 maj (dialog)
 • 5 september
 • 17 oktober (dialog)
 • 28 november (dialog)

Utbildningsnämnden

Måndagar kl. 9.00

 • 28 februari
 • 25 april
 • 13 juni
 • 19 september (budget/delår)
 • 3 oktober
 • 14 november
 • 12 december

Socialnämndens arbetsutskott

Onsdagar kl 13.00

 • 19 januari
 • 16 februari
 • 16 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 17 augusti
 • 14 september (budget)
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 7 december

Socialnämnden

Onsdagar kl. 13.30

 • 2 februari
 • 2 mars
 • 30 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 31 augusti
 • 28 september (budget)
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 21 december

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Torsdagar kl. 13.00

 • 20 januari
 • 10 mars
 • 12 maj
 • 25 augusti (budget)
 • 6 oktober
 • 17 november

Kultur- och fritidsnämnden

Torsdagar kl. 13.30

 • 10 februari
 • 7 april
 • 16 juni
 • 15 september (budget)
 • 27 oktober
 • 15 december

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen

Publicerad: 10 januari 2020

Uppdaterad: 19 maj 2022