Sammanträden

Här hittar du kommunens sammanträdesplan för nämnder och styrelser. Ändringar och kompletteringar kan göras under året. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Sammanträden 2023

Kommunstyrelsens personalutskott

Fredagar kl. 9.00

 • 10 februari
 • 17 mars
 • 12 maj
 • 8 september
 • 13 oktober
 • 24 november

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Extrainsatta sammanträden

 • 16 juni kl. 11.00
 • 7 mars kl. 12.00

Tisdagar kl. 8.30

 • 31 januari
 • 14 februari (årsredovisning)
 • 14 mars (strategiskt)
 • 21 mars
 • 25 april
 • 9 maj (investeringsbudget)
 • 30 maj (strategiskt)
 • 13 juni
 • 29 augusti
 • 12 september (strategiskt)
 • 26 september (delårsredovisning)
 • 10 oktober (strategiskt)
 • 17 oktober (budget)
 • 5 december

Kommunstyrelsen

Tisdagar kl.14.00

 • 17 januari
 • 7 mars (årsredovisning)
 • 4 april
 • 23 maj (investeringsbudget)
 • 5 september
 • 3 oktober (delårsredovisning och skatt)
 • 14 november (budget kl. 9.30)
 • 12 december

Kommunfullmäktige

Extrainsatt sammanträde

30 augusti kl 19.00 i Folkets hus.

Måndagar kl.19.00

 • 6 februari (Inställt) 
 • 27 mars
 • 24 april (årsredovisning)
 • 12 juni (investeringsbudget)
 • 18 september
 • 23 oktober (delårsredovisning)
 • 27 november (budget och skatt)

Kommunrevisionen

Tisdagar kl. 13.15

 • 17 januari
 • 14 februari
 • 14 mars (årsredovisning)
 • 11 april
 • 16 maj
 • 13 juni
 • 22 augusti
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 20 november (heldag)
 • 21 november (heldag)
 • 12 december

Bygg- och trafiknämnden

Onsdagar kl. 14.00

 • 25 januari
 • 9 mars (observera att mötet i mars infaller en torsdag)
 • 5 april (inställt)
 • 17 maj
 • 14 juni
 • 6 september
 • 11 oktober
 • 29 november

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Måndagar kl. 9.00

 • 13 februari (dialog)
 • 3 april
 • 22 maj (dialog)
 • 28 augusti
 • 16 oktober (dialog)
 • 27 november (dialog)

Utbildningsnämnden

Måndagar kl. 9.00

 • 23 januari
 • 6 mars
 • 24 april
 • 19 juni
 • 18 september (budget och delårsredovisning)
 • 2 oktober
 • 6 november
 • 11 december

Socialnämndens arbetsutskott

Onsdagar kl 13.00

 • 1 februari
 • 15 februari
 • 15 mars
 • 5 april
 • 10 maj
 • 7 juni
 • 16 augusti
 • 13 september (budget)
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 29 november

Socialnämnden

Onsdagar kl. 13.30

 • 18 januari
 • 1 mars
 • 29 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 30 augusti
 • 27 september (budget)
 • 25 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Observera att mötesdagen har flyttats från torsdagar till fredagar. Det enda undantaget är första mötet den 19 januari som är en torsdag.

Fredagar kl. 13.00

 • 19 januari (presidium)
 • 10 mars
 • 12 maj
 • 1 september (budget)
 • 6 oktober
 • 17 november

Kultur- och fritidsnämnden

Observera att mötesdagen har flyttats från torsdagar till fredagar.

Fredagar kl. 13.30

 • 17 februari
 • 21 april
 • 16 juni
 • 22 september (budget)
 • 27 oktober
 • 15 december

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 10 januari 2020

Uppdaterad: 14 augusti 2023