Sammanträden

Här hittar du kommunens sammanträdesplan för nämnder och styrelser. Ändringar och kompletteringar kan göras under året. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Sammanträden 2021

Kommunstyrelsens personalutskott

Fredagar kl. 9.00

 • 15 januari
 • 5 februari
 • 12 mars
 • 16 april
 • 4 juni
 • 3 september
 • 15 oktober
 • 19 november

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tisdagar kl. 8.30

 • 19 januari
 • 9 februari (års)
 • 16 mars
 • 20 april
 • 4 maj
 • 18 maj
 • 1 juni
 • 17 augusti
 • 7 september
 • 28 september (delår)
 • 12 oktober (budget)
 • 23 november

Kommunstyrelsen

Tisdagar kl.14.00

 • 26 januari
 • 9 mars (årsr)
 • 30 mars
 • 25 maj
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 5 oktober (delår, skatt)
 • 9 november (budget 9.30)
 • 7 december

Kommunfullmäktige

Måndagar kl.19.00

 • 15 februari
 • 29 mars
 • 26 april (årsr)
 • 14 juni
 • 13 september
 • 25 oktober (delår)
 • 29 november (budget)

Kommunrevisionen

Tisdagar kl. 13.00

 • 19 januari
 • 16 februari
 • 16 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 22 juni
 • 17 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 15 november
 • 16 november
 • 14 december

Bygg- och trafiknämnden

Torsdagar kl. 14.00 (fram till sommarsemestern, därefter onsdagar)

 • 18 mars
 • 15 april
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 8 december

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Måndagar kl. 9.00

 • 25 januari (dialog)
 • 22 mars
 • 24 maj (dialog)
 • 6 september
 • 18 oktober (dialog)
 • 29 november (dialog)

Utbildningsnämnden

Måndagar kl. 9.00

 • 1 mars
 • 19 april
 • 14 juni
 • 20 september (budget)
 • 4 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Socialnämndens arbetsutskott

Onsdagar kl 13.00

 • 13 januari
 • 10 februari
 • 17 mars
 • 14 april
 • 12 maj
 • 9 juni
 • 11 augusti
 • 8 september
 • 6 oktober
 • 10 november
 • 8 december

Socialnämnden

Onsdagar kl. 13.30

 • 27 januari
 • 3 mars
 • 31 mars
 • 28 april
 • 26 maj
 • 23 juni
 • 25 augusti
 • 22 september (budget)
 • 20 oktober
 • 24 november
 • 15 december

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Torsdagar kl. 13.00

 • 21 januari
 • 4 mars
 • 6 maj
 • 2 september
 • 7 oktober
 • 11 november

Kultur- och fritidsnämnden

Torsdagar kl. 13.30

 • 11 februari
 • 15 april
 • 10 juni
 • 23 september (budget)
 • 28 oktober
 • 9 december

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ks@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: