Flytt av fordon

Om ett fordon står parkerat på fel sätt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön kan det flyttas från platsen av Trafikverket, polisen eller kommunen.

Kommunen, Polisen och Trafikverket har rätt att flytta:

  • Fordonsvrak
  • Fordon som hindrar renhållning, snöröjning eller annat arbete på vägen
  • Fordon med kör- och brukandeförbud
  • Fordon som parkerats mot förbud om stannande och parkering
  • Fordon som park­erats så att fara för trafikolyckor uppstår
  • Fordon som parkerats så att de skapar hinder i trafiken.

Kontakta kommunen om du upptäcker ett fordon som har stått parkerat länge på samma plats så försöker vi få tag på ägaren, eller om det krävs flyttar vi fordonet.

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 19 juni 2019

Uppdaterad: 1 mars 2022