Landsbygdsstationer

Landsbygdsstationer är ett system för gemensam avfallshantering för fastigheter på landsbygden.

Ett antal fastigheter delar på en uppsamlingsplats för olika avfallstyper. Man sorterar sitt avfall och sina förpackningar på vanligt sätt och sköter själv transporten till landsbygdsstationen. Västblekinge Miljö AB (VMAB) sköter sedan hämtning och omhändertagandet i form av återvinning, energiåtervinning m.m. Anslutningen är helt frivillig och den som inte vill eller kan vara med får traditionell hämtning.

Vem sköter anläggningen?

Västblekinge Miljö AB sköter Landsbygdsstationen – men alla som lämnar sitt avfall har ansvar för att sortera rätt och hålla snyggt på landsbygdsstationen.

Varför välja Landsbygdsstation?

Fastighetsägaren slipper ha sopkärl på tomten och taxan kan hållas lägre eftersom transporterna och antalet stopp för sopbilarna minskar. Genom att välja att slänga sitt hushållsavfall på landsbygdsstationerna har man tillgång till samtliga landsbygdsstationer i Olofströms kommun för återvinning av avfall. Både permanent boende och fritidsboende kan ansluta sig till Landsbygdsstation.

Var finns landsbygdsstationerna?

Landsbygdsstationerna hittar du i hela kommunen.

Hur många kärl finns på landsbygdsstationerna?

Landsbygdsstationerna dimensioneras efter antalet anslutna och är enbart öppna för den som anslutit sig till den aktuella stationen.

Kontakta Västblekinge Miljö AB om du vill ansluta dig till en landsbygdsstation.

Publicerad: 27 februari 2020

Uppdaterad: 20 februari 2023