Medborgarundersökning

Varje höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har mer än 270 av landets 290 kommuner deltagit.

Medborgarundersökningen är en så kallad attitydundersökning och ingen brukarundersökning (vilket innebär att den som svarar inte behöver ha haft erfarenhet av till exempel kommunens verksamheter). Den är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun.

I medborgarundersökningen får medborgarna tycka till om sin kommun som geografisk plats men även om kommunens verksamheter. Det ställs frågor om bland annat skola och omsorg, boendemiljö, samhällsservice, trygghet, kommunikationer, kultur- och friluftsliv, den offentliga miljön men även förtroendet för kommunens politiker.

Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågas. Resultatet används bland annat som uppföljning av kommunfullmäktiges mål inom inriktningen Nära till allt.

Resultat

Resultatrapporterna för de senaste tre senaste undersökningarna som kommunen deltagit i hittar du under "Relaterad information" (åren 2019, 2021 och 2023). Kommunen deltog inte 2020 och 2022, och planerar inte genomföra undersökningen 2024.

Läs mer om medborgarundersökningen

Mer information om medborgarundersökningen hittar du på SCB:s (Statistiska centralbyråns) webbplats. Där kan du även logga in till webbenkäten om du som invånare blivit slumpmässigt utvald av SCB att tycka till om Olofströms kommun.

SCB:s medborgarundersökning, Statistiska centralbyrån Länk till annan webbplats.

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 9 juni 2020

Uppdaterad: 8 mars 2024