Pågående detaljplaner

Här kan du ta del av våra pågående detaljplaner.

Plan som är på samråd

Holje 5:59, Västra Bommareviken

Samrådsinformation, Holje 5:59, Västra Bommareviken Pdf, 845.9 kB. (Pdf, 845.9 kB)

Planbeskrivning, Holje 5:59, Västra Bommareviken Pdf, 1.4 MB. (Pdf, 1.4 MB)

Plankarta, Holje 5:59, Västra Bommareviken Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

Undersökning av betydande miljöpåverkan, Holje 5:59, Västra Bommareviken Pdf, 298.7 kB. (Pdf, 298.7 kB)

Ändring av detaljplan för del av Holje 161:1, Holjegård

Plan och genomförandebeskrivning, del av Holje 161:1, Holjegården Pdf, 2.5 MB. (Pdf, 2.5 MB)

Befintlig detaljplan, del av Holje 161:1, Holjegården Pdf, 2.6 MB. (Pdf, 2.6 MB)

Plankarta, del av Holje 161:1, Holjegården Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Undersökning av betydande miljöpåverkan, del av Holje 161:1, Holjegården Pdf, 357.7 kB. (Pdf, 357.7 kB)

Yttring av undersökning av betydande miljöpåverkan, del av Holje 161:1, Holjegården Pdf, 2.9 MB. (Pdf, 2.9 MB)

Plan som är på granskning

Ändring av detaljplan för Kyrkhult 1:360, Hälsokällan

Granskningsinformation, Kyrkhult 1:360, Hälsokällan Pdf, 498.6 kB. (Pdf, 498.6 kB)

Planhandlingar, Kyrkhult 1:360, Hälsokällan Pdf, 976.3 kB. (Pdf, 976.3 kB)

Plankarta, Kyrkhult 1:360, Hälsokällan Pdf, 42.5 MB. (Pdf, 42.5 MB)

Samrådsredogörelse, Kyrkhult 1:360, Hälsokällan Pdf, 149.1 kB. (Pdf, 149.1 kB)

Undersökning av betydande miljöpåverkan, Kyrkhult 1:360, Hälsokällan Pdf, 495.6 kB. (Pdf, 495.6 kB)

Detaljplan för Holje 5:52, f.d. Myrans förskola

Granskningsinformation Holje 5:52 f.d. Myrans förskola Pdf, 225.6 kB. (Pdf, 225.6 kB)

Planhandlingar, Holje 5:52 f.d. Myrans förskola Pdf, 8.9 MB. (Pdf, 8.9 MB)

Plankarta, Holje 5:52 f.d. Myrans förskola Pdf, 327.3 kB. (Pdf, 327.3 kB)

Kontakt

Byggkontoret
Telefon: 0454-931 32
E-post: bygglov@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Publicerad: 9 september 2020

Uppdaterad: 22 december 2021