Pågående detaljplaner

Här kan du ta del av våra pågående detaljplaner.

Plan som är på samråd

Ändring av detaljplan för Kyrkhult 1:360, Hälsokällan

Samrådsinformation Pdf, 213.8 kB. (Pdf, 213.8 kB)

Planhandlingar, Kyrkhult 1:360, Hälsokällan Pdf, 2.8 MB. (Pdf, 2.8 MB)

Plankarta, Kyrkhult 1:360, Hälsokällan Pdf, 204.3 kB. (Pdf, 204.3 kB)

Plan som är på granskning

Detaljplan för Holje 5:52, f.d. Myrans förskola

Granskningsinformation Pdf, 225.6 kB. (Pdf, 225.6 kB)

Planhandlingar, Holje 5:52 f.d. Myrans förskola Pdf, 8.9 MB. (Pdf, 8.9 MB)

Plankarta, Holje 5:52 f.d. Myrans förskola Pdf, 327.3 kB. (Pdf, 327.3 kB)


Kontakt

Byggkontoret
Telefon: 0454-931 32
E-post: bn@olofstrom.se

Telefontid:
Tisdagar 13.00–15.00
Onsdagar 10.00–12.00

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: