Familjehem

Som familjehem öppnar du upp ditt hem för ett barn som av olika anledningar behöver ett nytt hem för en kortare eller längre tid.

Tanken med familjehemsplacering är alltid att barnet ska flytta hem igen. Barnets behov av fortsatt placering bedöms var 6: e månaden. Familjehem blir en ställföreträdande förälder och har det ansvar som en vårdnadshavare har.

För uppdraget som familjehem utgår ersättning, i form av arvode och omkostnadsersättnng, i enlighet med Kommunförbundets rekommendationer.

Vill ni bli familjehem?

Olofströms kommun socialförvaltning söker familjer som är intresserade av att ta emot barn för stadigvarande boende, det vill säga familjehem. Är ni intresserade av att bli ett familjehem till ett behövande barn eller har frågor om att bli familjehem, kontakta oss.

Kontakt

Socialförvaltningen
Telefon: 0454-932 10
E-post: sn@olofstrom.se

Verksamhetschef
Tel: 0454-932 16

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: