Mur och plank

Murar och plank ska alltid placeras så att de inte är ett besvär för omgivningen eller en fara för trafiken. Om du ska bygga en mur eller ett plank kan du behöva bygglov.

Bygglov, marklov eller rivningslov, ansökan Pdf, 440.3 kB.

Murar

Du behöver bygglov för murar som är högre än 0,5 meter över mark. En mur räknas som mur oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur. Höjden på muren räknas från befintlig marknivå.

Plank

Du behöver bygglov för plank som är högre än 1,1 meter över mark. Samma sak gäller om du vill bygga plank ovanpå en mur och den sammanlagda höjden är högre än 1,1 meter. Det krävs inte bygglov för plank som har en genomsiktlighet på 50 % (till exempel om en bräda är 5 cm måste mellanrummet mellan brädorna också vara 5 cm) och där ingen enskild del är bredare än 15 cm. På fastigheter avsedda för bostäder ska plank inte göras högre än 1,8 meter. Höjden på planket räknas från befintlig marknivå.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Vid en-och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att, med en mur eller ett plank, anordna en skyddad uteplats. Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter och ska placeras inom 3,6 meter från bostadshuset. Planket eller muren får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan medgivande från grannar.

Kontakt

Byggkontoret


Publicerad: 7 augusti 2019

Uppdaterad: 28 februari 2023