Jämshögs skola

Jämshögs skola har elever från förskoleklass till årskurs 6. Det finns tre fritidshem. Skolan ligger i en liten ort som heter Jämshög som har omkring 2000 invånare. Här finns gott om utrymme för lek och uteundervisning. Eleverna har sina klassrum med grupprum och tillgång till gymnasiksal, slöjdsalar och matsal.

Så här jobbar vi på Jämshögs skola

Skolan har åldersindelade klasser och det finns naturliga samarbeten mellan årskurserna. Eleverna kan byta mellan olika grupper och möter även olika lärare.

Att eleverna mår bra och känner sig trygga på skolan är viktigt för deras lärande och utveckling. Hela tiden arbetar vi med trygghet och gemenskap på olika sätt. Fadderverksamhet mellan olika årskurser är ett sätt att öka kamratskapet på skolan. Varje vecka erbjuds extra studiestöd/läxhjälp till eleverna i årkurs 4–6. Hit kan eleverna gå för att få extra stöttning, repetera, läsa sina läxor eller göra färdigt någon uppgift.

Eleverna i årskurs 6 som har undervisning i Moderna språk och Hem- och konsumentkunskap går till kommunens högstadieskola Högavång för undervisning i dessa båda ämnen.

Infomentor

Vi använder InfoMentor för att dokumentera elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP) och skriftliga omdömen. I InfoMentor kan du som förälder registrera frånvaro, ta del av planering, schema och annan dokumentation.

InfoMentor inloggning Länk till annan webbplats.

Frånvaro

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till skolan av annan orsak måste du meddela skolan. Du meddelar om frånvaro i systemet InfoMentor

Eleverna påverkar så här

  • Klassråd i varje klass – här tar klasserna upp gemensamma angelägenheter till exempel trygghet i skolan, undervisningens utformning och innehåll, skolans miljö, skolmat.
  • Elevrådet träffas ett par gånger varje termin, här deltar klassrepresentanter och rektor. Syftet är att skapa en gemenskap där eleverna är delaktiga i beslut och tränas på att framföra sina synpunkter och ta ansvar. Inför varje möte har eleverna fått möjlighet att förbereda sig på de punkter som ska diskuteras.

Samarbete med föräldrarna

Föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan och delta i undervisningen. Ett nära samarbete skola och hem är viktigt för elevernas utveckling och möjlighet att få en hög måluppfyllelse.

  • Föräldrar/vårdnadshavare bjuds in till föräldramöte, utvecklingssamtal och trivselinslag.
  • Infomentor – här anmäler vårdnadshavare elevs frånvaro och klasslärare och rektor lägger kontinuerligt ut information.
  • Samrådsgrupp – föräldrarepresentanter, personalrepresentanter, politiker från Utbildningsnämnden, förskolechef och rektor träffas tre gånger per läsår för dialog och information.

Kontakt

Rektor

Johan Tornberg

Skoladministratör

Jessika Åman

Elevhälsan

Publicerad: 26 augusti 2020

Uppdaterad: 30 oktober 2023