Säkra din vardag

Många av alla allvarligare olycksfall inträffar hemma eller på fritiden. Du både kan och måste göra en hel del för att undvika att du eller dina närstående råkar illa ut i onödan. Frivilliga resursgruppen ger dig viktiga verktyg. Jobbet måste du göra själv.

Utbildningar för vuxna

Frivilliga resursgruppen (FRG), som är en del av civilförsvarsföreningen, erbjuder ett antal kostnadsfria kurser som ger dig kunskaper du har nytta av hela livet. Kursens längd och innehåll väljer ni själva. Vi vänder oss till alla grupper på minst 12 personer. Ta kontakt med oss så kan vi berätta mer, vi målgruppsanpassar våra utbildningar.

Hjärtlungräddning (HLR)

FRG erbjuder kostnadsfri utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) som innehåller följande:

  • Första hjälpen, tid 1,5 timme
  • HLR Hjärt-lungräddning, tid 1,5 timme

Allmän brandkunskap

Kursen är på 1–2 timmar och har som mål är att ge dig grundläggande kunskap om:

  • åtgärdskedjan rädda-varna-larma-släck och vad den innebär
  • hur den enskilde kan brandsäkra den egna bostaden

Hemberedskap

Kursen är på 1–2 timmar och inkluderar både inne- och utemiljö. Den enskilde får:

  • stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme, sömn och information
  • ökad kunskap om främst kommunens krisberedskap.

Säkrare barn

Kursen säkrare barn syftar till att deltagarna ska få kunskap om hur olycks- och skadebilden ser ut för ban i åldrarna i åldrarna 0–6 år och och vad som kan göras för att förebygga skador.

Kursen tar 1 timme. Undervisningen ska ge deltagarna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att själva göra en risk och sårbarhetsanalys utifrån egna förhållanden samt vidta lämpliga åtgärder.

Säkrare seniorer

Kursen Säkrare seniorer syftar till att deltagarna ska få kunskap om hur olycks- och skadebilden se ut för personer i åldrarna 65+ och vad som kan göras för att förebygga skador.

Kursen tar 1 timme. Undervisningen ska ge deltagarna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att själva göra en risk och sårbarhetsanalys utifrån sina egna förhållanden samt vidta lämpliga åtgärder.

Extra timme

Tillval om man önskar utökad tid inom vald utbildning på 1 timme.

Utbildningar för barn

Frivilliga resursgruppen i Olofström har speciella kurser för barn som är kostnadsfria. De vänder sig till grupper på 10–15 personer. Innehållet i kurserna varierar från allt om hur barn klarar sig bra i naturen till hur de undviker skador.

Kontakt

Frivilliga resursgruppen (FRG)

Relaterad information

Vill du veta mer om Civilförsvaret och deras kurser? Besök Olofström, civil.se Länk till annan webbplats.

Publicerad: 22 juni 2020

Uppdaterad: 15 december 2023