Aktförvaring

Här finns information om handlingar från andra myndigheter eller verksamheter som kommunen håller tillgängliga, alltså aktuella ärenden som andra myndigheter lämnat in till oss för aktförvaring.

Handlingar

Vissa handlingar kommer in i pappersform och andra digitalt. Du kan ta del av dessa på kommunledningsförvaltningen. Ring gärna innan, via kommunens medborgarcenter.

Aktuella ärenden

Volvo Personvagnar – ytbehandlingsprocess

Volvo Personvagnars ansökan om ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 A § miljöbalken (1998:808) för bolagets nya ytbehandlingsprocess vid anläggningen i Olofströms kommun, mål nr M 5765-21 Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen.

Sydkraft Hydropower AB – dammanläggning

Sydkraft Hydropower AB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för utrivning av dammanläggning samt upptröskling för faunapassage i Baggebroströmmen, Kristianstads kommun och Olofströms kommun. Mål nr M 5677-22 Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 20 december 2022

Uppdaterad: 1 juni 2023