Aktförvaring

Här finns information om handlingar från andra myndigheter eller verksamheter som kommunen håller tillgängliga, alltså aktuella ärenden som andra myndigheter lämnat in till oss för aktförvaring.

Handlingar

Vissa handlingar kommer in i pappersform och andra digitalt. Du kan ta del av dessa på kommunledningsförvaltningen. Ring gärna innan, via kommunens medborgarcenter.

Aktuella ärenden

Volvo Personvagnar – ytbehandlingsprocess

Volvo Personvagnars ansökan om ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 A § miljöbalken (1998:808) för bolagets nya ytbehandlingsprocess vid anläggningen i Olofströms kommun, mål nr M 5765-21 Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen.

Olofströms Kraft AB – utbyggnad

Olofströms Kraft ABs ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för utbyggnad av befintlig verksamhet vid Jämshögs avloppsreningsverk på fastigheten Jämshög 8:81 i Olofströms kommun, Dnr 551-37109-2021 Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Skåne.

Sydkraft Hydropower AB – dammanläggning

Sydkraft Hydropower AB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för utrivning av dammanläggning samt upptröskling för faunapassage i Baggebroströmmen, Kristianstads kommun och Olofströms kommun. Mål nr M 5677-22 Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen

Publicerad: 20 december 2022