Aktförvaring

Här finns information om handlingar från andra myndigheter eller verksamheter som kommunen håller tillgängliga, alltså aktuella ärenden som andra myndigheter lämnat in till oss för aktförvaring.

Handlingar

Vissa handlingar kommer in i pappersform och andra digitalt. Du kan ta del av dessa på kommunledningsförvaltningen. Ring gärna innan, via kommunens medborgarcenter.

Aktuella ärenden

Olofströms kommun – gångbron över Holjeån vid Liljenborg

Olofströms kommuns ansökan om lagligförklaring och tillstånd till befintlig gångbro, samt tillstånd till reparation av den befintliga gångbron över Holjeån på fastigheterna Jämshög 5:16 och Södra Rödhult 2:105, Olofströms kommun. Ansökan omfattar även tillstånd att, vid behov, få riva och byta ut brons överbyggnad.

Verksamheten uppges beröra fastigheterna ovan samt fastigheten Jämshög 7:32. Mål nr M 3649-23 Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen.

Volvo Personvagnar – ytbehandlingsprocess

Volvo Personvagnars ansökan om ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 A § miljöbalken (1998:808) för bolagets nya ytbehandlingsprocess vid anläggningen i Olofströms kommun, mål nr M 5765-21 Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 20 december 2022

Uppdaterad: 26 januari 2024