Stöd till barn och vuxna

Barn- och vuxenenheten gör utredningar för att kunna göra en analys av barns- och vuxnas behov. Utredningar kan leda fram till olika insatser som beviljas utifrån socialtjänstlagen.

Du kommer i kontakt med socialsekreterare via socialförvaltningens reception.

Barn som far illa

Ett övergrepp kan till exempel vara barnmisshandel eller sexuella övergrepp. Det finns de barn som växer upp med föräldrar som inte klarar av att ta hand om sina barn av olika orsaker. Bland annat kan föräldern lida av en psykisk sjukdom eller ett missbruk. I Sverige är det kommunernas socialtjänst som har det yttersta ansvaret för alla barn och ungdomar, och som ska ge stöd och hjälp till barn och familjer som på olika sätt har det svårt.

Konsultation

Anmälan kan också ske efter konsultation med personal på avdelningen. Ring i så fall barn- och vuxenenheten och beskriv din oro för barnet sedan tas beslut om anmälan. En konsultation kan göras utan att barnets identitet avslöjas. Detta kan både privatpersoner och myndigheter göra.

Jour, socialjour, sociala jouren

Du kan nå oss varje vardag under kontorstid.

Utanför kontorstid når du socialtjänsten via socialjouren på telefon 112.

Kontakt

Socialförvaltningen
Telefon: 0454-932 10
E-post: sn@olofstrom.se

Socialsekreterare på barn- och vuxenenheten har telefontid:

måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 8.30–9.30

onsdag klockan 13.00–14.00

Besöksadress:
Östra Storgatan 38

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Dagjour
Telefon: 0454-933 00
Telefontid: 7.30–16.15
Lunchstängt: 12.00–13.00

Publicerad: 11 september 2020

Uppdaterad: 11 februari 2021