Parkeringstillstånd

Har du mycket svårt att ta dig fram till fots kan du ansöka om parkeringstillstånd. Du gör din ansökan till den kommun där du är folkbokförd eller vistas. Vid ansökan ska alltid aktuellt läkarintyg lämnas.

Vem kan få parkeringstillstånd?

Du kan få parkeringstillstånd om du har betydande svårigheter att förflytta dig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats. Har du psykiska problem kan du endast få tillstånd om problemen begränsar din förflyttningsförmåga. Psykiska problem kan till exempel vara om du har fobi. Intyg ska utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri.

Du kan även få tillstånd om du är rörelsehindrad men inte kör bil själv, men bara om du som passagerare är ständigt beroende av förarens hjälp utanför fordonet.

Vad innebär parkeringstillstånd?

Ditt parkeringstillstånd är personligt och får bara användas när du själv kör fordonet eller åker med och har beviljats tillstånd som passagerare. Parkeringstillståndet ska du placera på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats så att framsidan är väl synlig utifrån. Eftersom det finns en stöldrisk bör du inte låta ditt parkeringstillstånd ligga kvar i bilen när det inte används.

Ditt parkeringstillstånd ger dig rätt att parkera:

  • Högst tre timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar.
  • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 timmar, men mindre än 24 timmar.
  • Fordon på uppmålad plats som är reserverad för rörelsehindrad.
    Under högst 3 timmar på gågata

Ansökan om parkeringstillstånd, beslut och överklagande

Du gör din ansökan till den kommun där du är folkbokförd eller vistas. Vid ansökan ska alltid aktuellt läkarintyg lämnas.

Ditt parkeringstillstånd är personligt och får bara användas när du själv kör fordonet eller åker med och har beviljats tillstånd som passagerare. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas. Ditt parkeringstillstånd är giltigt i högst fem år och förnyas inte automatiskt. Efter giltighetstidens slut måste en ny ansökan göras och prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning.

Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas hos Länsstyrelsen.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Pdf, 2.1 MB.

Bilaga till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Pdf, 2 MB.

Förlorat eller hittat parkeringstillstånd

Om du förlorar ditt tillstånd ska du polisanmäla det. Därefter spärrar vi kortet och utfärdar ett nytt om giltighetstiden inte löpt ut. Om du hittat ett parkeringstillstånd lämnar du det till polisen eller Olofströms kommun om det är vi som utfärdat det.

Kontakt

Medborgarcenter

Publicerad: 19 juni 2019

Uppdaterad: 19 maj 2022