Förebyggande stöd för unga

Olofströms kommuns socialpedagoger jobbar förebyggande med uppsökande insatser för att förhindra att ungdomar upp till 18 år hamnar i missbruk, kriminalitet och annat nedbrytande beteende

Vi ger råd och stöd till ungdomar och föräldrar som vi träffar ute i fältarbetet.

Socialtjänsten närvarar vid stora evenemang

Fältgruppen är i tjänst helgfria fredagskvällar, vissa riskkvällar, till exempel skolavslutningar och Holje marknad samt vid evenemang där många ungdomar förväntas vara.

Våra vanligaste samarbetspartners är skolan, fritidsgårdspersonal samt närpolisen.

Råd- och stödsamtal vid användning av narkotika

Informationsträffar för föräldrar som vill veta mer om hasch och dess konsekvenser.

Samtal om ungdomens skolsituation för att hitta individuella lösningar som hjälper ungdomen att fullfölja sin skolgång.

Verkställer ungdomstjänst.

Kontakt

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Anmälningstelefon IFO

Gäller ärende som inte kan avvakta till nästkommande telefontid

 

Anmälningstelefonen når du helgfri måndag, onsdag, fredag 09.00 - 12.00, tisdag, torsdag 13.00-15.00.

Publicerad: 11 september 2020

Uppdaterad: 28 juli 2022