EU-Val år 2024

Söndagen den 9 juni 2024 är det EU-val i Sverige. Här får du information om hur du kan rösta i valet.

Så kan du rösta

Senast den 22 maj ska alla som är röstberättigade ha fått sin röstkort. Ta med röstkortet när du ska rösta, vid förtidsröstning är det inte möjligt att rösta utan röstkort. Om du inte fått något röstkort eller förlorat det så kan du få ett nytt av valnämnden, länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

Förtidsröstning

Det är möjligt att förtidsrösta i röstningslokaler. För att få förtidsrösta krävs röstkort och legitimation. En röstningslokal är öppen för alla med röstkort oavsett bostadsort.

I Olofströms kommun kan du förtidsrösta på följande platser:

Kulturhuset

22 maj – 8 juni

Måndag – Tisdag: 10.30 – 19.00
Onsdag – Fredag: 10.30 – 17.00
(Undantag 5 och 6 juni då det är öppet 10.00 – 13.00)
Lördag – Söndag: 10.00 – 13.00

Jämshögs medborgarhus

Söndag 2 juni: 15.00 – 19.00
Måndag 3 juni: 15.00 – 19.00

Träffpunkten vid Garvaregården, Kyrkhult

Tisdag 4 juni: 15.00 – 19.00
Onsdag 5 juni: 15.00 – 19.00

Vallokaler 9 juni

På ditt röstkort står det i vilken vallokal du ska rösta. Observera att det är ett flertal nya vallokaler i år. Vallokalernas öppettider är kl. 8-21.

På valdagen finns det även möjlighet för alla med röstkort att rösta i följande vallokaler:

  • Vilshults gymnastiksal och Gränums gymnastiksal kl. 9 - 13,
  • Hemsjö bygdegård kl. 10-13
  • Kulturhuset i Olofström kl. 8-21

Legitimation krävs vid all röstning.

Rösta genom bud

Den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller hög ålder är förhindrad att rösta i vallokal eller röstningslokal kan rösta genom bud eller via lantbrevbärare. Material för detta finns i vallokalerna, röstningslokalerna samt i Medborgarcenter (kommunhuset). Budrösten kan lämnas av budet i vallokal eller röstningslokal.

Ambulerande röstmottagare

Den som inte har möjlighet att använda bud kan använda ambulerande röstmottagare som kommer hem till väljaren. Kontakta valnämnden.

Legitimationskrav

Du måste alltid visa legitimation, oavsett var du röstar. Är du som väljare inte känd av röstmottagaren måste du legitimera dig eller på annat sätt styrka din identitet (pass, körkort eller likvärdig godtagbar id-handling - även de digitala id-korten Freja e-ID+ samt Bank ID godtas).

Om du inte har legitimation med kan en person i lokalen som vet vem du är bekräfta detta. Denna personen måste då kunna legitimera sig. Som bud måste du också kunna legitimera dig.

Valnämndens preliminära rösträkning

Valnämndens preliminära rösträkning är offentlig och hålls den 12 juni kl:11 i kommunhuset.

valmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Valsamordnare

Tina Olsson Kruse

Valansvarig

Anna-Karin Johansen

Publicerad: 22 april 2024

Uppdaterad: 21 maj 2024