Förvaltningar

Olofströms kommun har tre förvaltningar som ansvarar för ett speciellt område och styrs av en politisk nämnd. På förvaltningarna arbetar tjänstepersoner med att förverkliga det som politikerna bestämmer.

I förvaltningarna arbetar anställda tjänstepersoner med att skapa underlag för politikernas beslut och utföra det arbete som nämnderna har beslutat om.

I Olofströms kommun finns tre förvaltningar:

Kommunledningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen

Socialförvaltningen

Kontakta kommunen

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Utbildningsförvaltningen

Socialförvaltningen


Besöksadress:
Olsgatan 2b

Postadress:
Socialkontoret Box 302
293 24 Olofström

Publicerad: 12 februari 2020

Uppdaterad: 15 december 2023