Förvaltningar

Olofströms kommun har fyra förvaltningar som ansvarar för ett speciellt område och styrs av en politisk nämnd. På förvaltningarna arbetar tjänstepersoner med att förverkliga det som politikerna bestämmer.

I förvaltningarna arbetar anställda tjänstepersoner med att skapa underlag för politikernas beslut och utföra det arbete som nämnderna har beslutat om.

I Olofströms kommun finns fyra förvaltningar:

  • Kommunledningsförvaltningen
  • Kultur- och fritidsförvaltningen
  • Utbildningsförvaltningen
  • Socialförvaltningen

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ks@olofstrom.se

Utbildningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ubn@olofstrom.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: kof@olofstrom.se

Socialförvaltningen
Telefon: 0454-932 10
E-post: sn@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: