Avfallsplan

Olofströms, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner har tagit fram en avfallsplan som ska gälla fram till år 2025.

Syftet med planen är att styra avfallshanteringen i de tre kommunerna så att arbetet långsiktigt bidrar till ett hållbart samhälle. Planen antogs av kommunfullmäktige 2018-06-18 i alla tre kommunerna.

Planen innehåller förutsättningar, mål och fokusområden för att avfallshanteringen ska bidra till en bättre miljö och ett hållbart samhälle. Systemen för avfall ska vara trygga, säkra och tillgängliga – samtidigt som de uppmuntrar alla invånare till återanvändning och återvinning.

Den nya avfallsplanen har mer fokus på att förebygga uppkomsten av avfall och att främja återanvändning jämfört med tidigare plan. Det avfall som ändå uppstår ska tas tillvara på bästa sätt så att avfallet blir en resurs.

Avfallsplan för Olofströms kommun Pdf, 3.6 MB.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 27 februari 2020

Uppdaterad: 1 mars 2022