Barnkonventionen och friluftsliv i Olofströms kommun

I Olofströms kommun arbetar vi för att barn och unga ska kunna använda den fantastiska natur vi har runt omkring oss för aktiviteter på sin fritid och under skol- och förskoletid. Vi samverkar också aktivt för att skapa förutsättningar för att kommunens mark ska kunna användas som en naturlig lärmiljö och för kreativa aktiviteter.

För att ytterligare stimulera kreativiteten har vi startat tävlingen ”Bygga koja” där vi utmanat barnen att vara med i vår kojbyggartävling där priser delas ut för olika kategorier. Andra exempel som genomförts på den kommunala marken är odlingar, MTB- och Down-Hillbanor, skapande av konstverk i skogen, projektet Miljödetektiverna m.m.

I följande avsnitt kan ni läsa mer om hur några av våra skolor och förskolor arbetar för att stärka barns och ungas tillgång till friluftsliv och natur med utgångspunkt i barnkonventionen.

Gränums skola

Här kommer några exempel på hur vi arbetat för att stärka barns och ungas tillgång till friluftsliv med utgångspunkt i barnkonventionen.

I vårt projekt tillsammans med Bränneriets vänner odlar vi potatis. Vi odlar även grönsaker och frukt t.ex. äpple som vi gjorde äppeldricka av. Detta använder vi sedan i vårt skolkök eller så tillreder vi det utomhus. Från jord till bord. Vi har ett uteklassrum med tillhörande grill där vi har enkel matlagning. Här lär sig barnen vad hållbar utveckling är.

På skolan finns ett utekök som invigdes hösten 2022. På uteköket kommer det som odlas på skolan att tillagas och målet är att uteköket ska användas året om.

Odling i skogsträdgård.

Vi är en Grön Flagg certifierad skola och våra teman detta år är följande:

 • Matsmart – hur minskar vi maten vi slänger
 • Miljödetektiverna – vi lär oss sopsortera och letar smarta miljöförbättringar på skolan
 • Naturupplevelser och allemansrätten – vi bygger kojor och lära oss om allemansrätten

Barnen är delaktiga i att rösta fram tema och arbetssätt.

Lärarna har varit på utbildning höstterminen 2020 med "Skogen i skolan" där vi använder lekar för att lära oss om naturen på våra utedagar.

Kyrkhults förskola

På vår förskola använder vi den närliggande naturen och skogen i Tulseboda Brunnspark som en naturlig lärmiljö. Vi är en aktiv del i KOM-projektet (landsbygdsutvecklingsprojekt inom Leader-programmet) och i princip varje dag är vi i parken för att odla, bygga kojor eller andra aktiviteter utomhus.

Barn och pedagog som sitter på en brygga vid vattnet.

Att som barn få vara en del i bygga upp Tulsebodaparken, skapa kojor och bli lyssnad på ger en bekräftelse till barnen att mina idéer och det jag säger är viktigt på riktigt. Barnen får säga och uttrycka sin mening kring exempelvis: Vad vill jag odla, Hur vill jag ha min dag idag – ska vi vara i skogen eller vid sjön etc.

Vi ser flera exempel genom barnen och föräldrars återkoppling på att förskolans möjlighet att nyttja skog och mark som sin lärmiljö sprider ringar på vattnet som gynnar barnens fritid, t.ex. att de återkommer tillsammans med föräldrar och andra bekanta.

Vårt arbete kopplar till flera delar i barnkonventionen: En lärmiljö som visar och tydliggör barnens rätt till lek, vila och fritid. En lärmiljö som gynnar undervisningen och barnens rätt till utbildning. Visa på vikten av hållbar utveckling och hur ska vi leva för att vi ska må bra utan att äventyra kommande generationers möjligheter att använda naturen. En lärmiljö som grundar sunda vanor och rätten till bra hälsa genom att barn och pedagoger undervisar kring nyttan av rörelse, avslappning, frisk luft och sunda matvanor genom odling och vad naturen bjuder på.

Kyrkhults skola, förskoleklass

För oss är naturen det bästa klassrummet för att ge barnen möjlighet till rörelse, spänning, upplevelse och lärande. Här hittar barnen snabbt sin upptäckar- och skaparglädje, utvecklar kunskap att handla efter allemansrätten och värna om miljön. Vårt mål är att utveckla världens bästa "grusgrävare, pölplaskare, hinkhällare, regnrockare, skogsstojare, barkbrakare, picknickpackare, mossmysare, fågelforskare, spårspanare, stensamlare, djurdiggare, barkbåtsbyggare, maskmätare, uteundersökare, vindskyddsvilare, snigelskyddare, stigsmygare, lövletare, stockstudsare, grengungare och NATURNJUTARE” (inspiration hämtat från Friluftsfrämjandet).

I förskoleklassen förlägger vi därför mycket av undervisningen utomhus och arbetar bland annat med följande:

 • Praktisk matematik - sortera, klassificera, mönster osv.
 • Bygg och konstruktion/materiallära
 • Språkutvecklande, benämna, läran om flora och fauna, naturvetenskapliga fenomen m.m.
 • Allemansrätten (rättigheter/skyldigheter).
 • Skogsbad
 • Hitta Vilse utbildning m.m.
 • Mjuka värden, vänskap, turtagning, samspel, inlärning genom lek.
 • Skräpplockning
 • Förståelse och samspel för livet på jorden
 • Kretsloppet, lära och värna om våra resurser samt bevara

Mer information finns på vårt instagram: fklassenkyrkhult (vi är en sluten grupp och varken delar eller kommenterar inläggen ENDAST GILLAR).

Brännaregårdsskolan

På Brännaregårdsskolan har vi fyra fritidshemsavdelningar och vi har vandrat Frickasundsrundan med våra elever 1 ggr/termin. Det är lätt att locka med eleverna ut i naturen eftersom hängbron finns som ett kul utflyktsmål med bra samlingsplats med stort bord och grillplats.

Barn som går tillsammans över Frickabron i Olofström.

Brännaregårdens förskola

Brännaregårdens förskola har vävt ihop barnens rätt att påverka, deras inflytande med det konstnärliga kreativa och skapat miljöer utomhus där barnens rättigheter enligt kap 31 ligger till grund.

Artikel 31 – Barn har rätt till lek, vila och fritid.

 • Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
 • Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet.

Yrkeshögskolans ridlärarutbildning

I Yrkeshögskolans ridlärarutbildning jobbar vi med barns och ungas lika rätt till att kunna rida.

Vi lär oss om funktionsvariationer, pratar om förutsättningar, tillgänglighet och bemötande.

Två glada personer kör häst och vagn över en stor vattenpöl. Hästen är mindre, brun och vit.

De blivande ridlärarna får utbildning i olika hjälpmedel och tränar på planering där en del är att stötta medhjälpare till barnet.

Vi använder den fantastiska naturen och rider mycket ute i skogen.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 26 februari 2021

Uppdaterad: 1 mars 2023