Skolskjuts och elevresor

Olofströms kommun erbjuder skolskjuts till de elever som är berättigade till det enligt skolskjutsreglementet. Skolskjutsreglementet finns längre ner under dokument. Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör om barnet har rätt till skolskjuts, skolskjuts ordnas till skola inom vars upptagningsområde eleven bor. Väljer föräldrarna att låta eleven gå i en annan skola är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer från och till skolan. Skolskjuts gäller ej till och från fritids.

Information om skolskjuts inför läsåret 2022/2023

Planering av kommande läsårs skolskjutsar har påbörjats. Nedan följer information som är viktig att känna till:

Skolskjuts för elev vid skolval och växelvis boende

Vid skolval i annat upptagningsområde måste ny ansökan om skolskjuts göras inför varje nytt läsår, gäller låg- och mellanstadiet.

För er som är i behov av skolskjuts vid växelvis boende ska ansökan ske inför varje nytt läsår. Gäller enbart inom Olofströms kommun.

Ansökan skolval och växelvis skolskjuts ska göras senast 30 april.

Ansökningar görs via vår e-tjänst ”Ansökan om skolskjuts…..

https://etjanster.olofstrom.se Länk till annan webbplats.

Elever som har skolskjuts och inte byter stadie

Har ditt barn skolskjuts enligt Olofströms kommuns skolskjutsreglemente och går i förskoleklass eller årskurs 1,2,4,5,8 behövs ingen ny skolskjutsansökan.

För elev som börjar åk 4 till hösten

Elever som börjar klass 4 till hösten och som är skolskjutsberättigade enligt skolskjutsreglementet får blankett utdelad i skolan under denna vecka (14) eller nästa vecka (15).

Blanketten lämnas tillbaka till skolan senast 15 maj.

Tänk på att avstånd mellan folkbokföringsadress – hållplats – skola ändras när eleven börjar nytt stadie.

Det kan innebära att eleven inte längre är berättigad till skolskjuts och att påstigningsplats kan ändras.

För elev som börjar åk 7 till hösten

Elever som börjar klass 7 till hösten och som är skolskjutsberättigade enligt skolskjutsreglementet får blankett utdelad i skolan denna vecka (14) eller nästa vecka (15).

Blanketten lämnas tillbaka till skolan senast 15 maj.

Tänk på att avstånd mellan folkbokföringsadress – hållplats – skola ändras när eleven börjar nytt stadie.

Det kan innebära att eleven inte längre är berättigad till skolskjuts och/eller att påstigningsplats kan ändras.

För elev som slutar 9:an och börjar gymnasiet till hösten

Elevresa

När elev slutar 9:an upphör rätten till skolskjuts. Istället ska kommunen stå för kostnaderna för resa till gymnasiet om eleven har mer än 6 km till vald gymnasieskola, elevresa.

I Olofströms kommun får gymnasieelever ett busskort.

Busskort som delats ut och använts under 9:an kommer inte att fungera till höstterminens start om inte ansökan om elevresa har gjort och godkänts, men ska eleven studera på gymnasieskola och har mer än 6 km, spara kortet.

Ny ansökan om elevresa måste göras innan 1 juli 2022. När ansökan är godkänd fylls kortet på med skolbiljetter.

Ansökningar görs via vår e-tjänst ”Ansökan om elevresa gymnasial utbildning……

Ska eleven gå på Nordenberg/Klara väljs ansökan som gäller för de skolorna. Ska eleven gå i annan kommuns gymnasieskola väljs den som heter ”Ansökan om elevresa gymnasial utbildning i annan kommun, ej Olofströms kommun.

https://etjanster.olofstrom.se/ Länk till annan webbplats.

Inackordering

Har elev mer än 2 timmars resväg till gymnasieskolan kan ansökan om inackorderingstillägg göras till Olofströms kommun. Gymnasieskolan måste vara kommunal för att erhålla inackorderingstillägg från Olofströms kommun.

https://etjanster.olofstrom.se/ Länk till annan webbplats.

Är gymnasieskolan en friskola söka inackorderingstillägg via CSN.

Ansök om skolskjuts via e-tjänst

Ansök om skolskjuts, gäller grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola via e-tjänster

Med e-tjänsten kan du ansöka om skolskjuts

  • vid nyinflyttning,
  • flytt inom kommun
  • vid växelvis boende
  • vid skolval
  • på grund av särskilda skäl

Du loggar in med ditt bank-id och fyller i dina uppgifter.

Ansök om skolskjuts, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevresa till gymnasiet

Flyttar elev under läsåret och uppfyller kraven för att erhålla busskort görs ansökan i e-tjänst via vår hemsida.

https://etjanster.olofstrom.se/ Länk till annan webbplats.

Till Nordenbergsskolan/Klara välj Elevresa som gäller för dessa skolor.

För resa till gymnasieskola i annan kommun välj Elevresa ej inom Olofströms kommun

Skolskjuts linjetrafik

Samtliga linjer som går i skolskjuts 683, 684, 686, 687 och 689 är öppna för allmänheten. Betalning sker enligt Blekingetrafikens biljettpriser. Information om biljetter, tidtabeller och priser finns på www.blekingetrafiken.se Länk till annan webbplats.

Barn under 7 år åker gratis på Blekingetrafikens bussar och behöver ingen biljett.

Skolskjuts vid växelvis boende

Elev som bor växelvis hos respektive vårdnadshavare har rätt till skolskjuts om kraven enligt skolskjutsreglementet uppfylls, se sidan 5.
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska göras inför varje nytt läsår senast utgången av april.

Skolskjutsreglemente (PDF) Pdf, 105.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 105.1 kB)

Skolskjuts för elever som slutar senare än 14.35

Gäller måndag, tisdag och torsdag.

Elever vid Högavångsskolan och Nordenbergsskolan har möjlighet att åka med skolskjuts hem 16:05 från Resecentrum i Olofström.

687 avgår mot Kyrkhult och Farabol, Telepass möter upp vid Kyrkhults skola ca 16:15 för elever som ska vidare mot övriga ställen

Telepass, mindre bussar, avgår mot Biskopsmålavägen, S Kullanvägen, Svängstavägen, Ljusarydsvägen, Gränums skola med flera ställen.

Eftersom elevantalet är olika från gång till gång är det svårt att säga hur Telepassbussarnas turer ser ut, dem kör efter de elever som finns på plats.

Information om busskort

För elever som är berättigade till busskort skickas dem hem till folkbokföringsadressen om det inte angetts annan adress, gäller vid ny skolskjutsansökan.

Elev som redan har ett grönt busskort, spara busskortet, det ska återanvändas och inför varje nytt läsår fylls det på med skolbiljetter. Tappas busskortet eller det slutar fungera kontakta ni respektive skolassistent på respektive skola.

Gäller det busskort för färd till gymnasieskola i annan kommun kontaktar ni skolskjutsansvarig.

Tidtabell skolskjutstrafik

Tidtabell för våra skolskjutstrafikslinjer finns här:

Morgonturer 683-689 (PDF) Pdf, 4.2 MB. (Pdf, 4.2 MB)

Hemturer 683-687 (PDF) Pdf, 12.7 MB. (Pdf, 12.7 MB)

Kontakt

Skolskjutsansvarig

Lisbeth Nygaard Karlsson

Utbildningsförvaltningen

Relaterad information

Våra entreprenörer för skolskjuts är:

Bergkvara Buss
Telefon: 076-762 98 72 (nås under skoltid)
Webbplats: www.blekingetrafiken.se Länk till annan webbplats.

Bergkvara Buss kör morgonturer för 683, 684, 686, 687 och 689.

Telepass AB
Telefon: 0454-919 19 (Trafikplanerare. Växeln är öppen mån-fre 06.30–16.30)
E-post: olofstrom@telepass.se 

eller

Patrik@telepass.se

Ändring av schema, ledighet eller vid sjukdom kontakta Telepass på ovanstående kontaktuppgifter!

Publicerad: 5 maj 2020

Uppdaterad: 15 juni 2022