Skolskjuts och elevresor

Olofströms kommun erbjuder skolskjuts till de elever som är berättigade till det enligt skolskjutsreglementet . Skolskjutsreglementet finns längre ner under dokument. Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör om barnet har rätt till skolskjuts, skolskjuts ordnas till skola inom vars upptagningsområde eleven bor. Väljer föräldrarna att låta eleven gå i en annan skola är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer från och till skolan. Skolskjuts gäller ej till och från fritids.

Tänk på att förändringar vid byte av stadie kan innebära att eleven inte längre är berättigade till skolskjuts. Det kan även innebära byte av hållplats eftersom avstånden höjs när elev börja i 4:an och 7:an.

Information om skolskjuts inför läsåret 2021/2022

Planering av skolskjutsarna inför nästa läsår har påbörjats. Nedan kan vårdnadshavare läsa om ansökningar gällande skolskjuts/elevresa inför nästa läsår.

Önskas mer information är ni välkomna att kontakta skolskjutsansvarig via mejl eller telefon, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Ansökan skolskjuts vid delad vårdnad

För er som är i behov av skolskjuts vid delad vårdnad för ert barn ska ansökan ske inför varje nytt läsår.

Ansökan om skolskjuts vid skolval, ej skolval till Högavångsskolan

Vid skolval i annat upptagningsområde måste ny ansökan göras inför varje nytt läsår. Detta gäller ej elever som börjar årskurs 7 på Högavångsskolan och bor i Olofströms kommun.

Beslut om skolskjuts för blivande förskoleklasselever skickas till folkbokföringsadressen

Elever som har haft skolskjuts i förskoleklass samt 1,2 och 3 har fortsatt skolskjuts under förutsättning att inga förändringar har skett, som till exempel flytt.

Skolskjuts för elever som börjar klass 4 och 7 som är berättigade till skolskjuts

Blankett skickas och delas ut till den skola där eleven går i 3:an respektive 6:an.

Skolskjuts för elever som börjar klass 5, 6, 8 och 9

Elever som har haft skolskjuts i klass 5, 6, 8 och 9 har fortsatt skolskjuts under förutsättning att inga förändringar skett, som till exempel flytt.

Ansökan för elev som ej erhållit erbjudande om skolskjuts

Har vårdnadshavare inte erhållit erbjudande om skolskjuts för sitt barn och önskar ansöka görs det via e-tjänster.

Samtliga ansökningar/blanketter ska lämnas in senast 30 april.

Ansök om skolskjuts via e-tjänst

Ansök om skolskjuts, gäller grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola, via våra E-tjänster.

Med e-tjänsten kan du ansöka om skolskjuts

  • vid nyinflyttning,
  • flytt inom kommun
  • vid växelvis boende
  • vid skolval
  • på grund av särskilda skäl

Du loggar in med ditt bank-id och fyller i dina uppgifter.

Ansök om skolskjuts, e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om elevresa för elever som börjar på gymnasiet hösten 2021

Elever som går i gymnasiet måste ha minst 6 km från folkbokföringsadress till skolan för att vara berättigad till elevresa. Ansökan måste alltid göras inför 1:a året. Gäller elever som söker till Nordenbergsskolan och gymnasieskolor i andra kommuner.

Har du busskort nu som du använder för färd till skolan i klass 9 återanvänds busskortet. Det fylls på med biljetter men det kan enbart ske om ansökan är gjord och godkänd.

På nedanstående länk kan du ansöka om busskort. Du väljer den e-tjänst som gäller dig, studier vid Nordenbergsskolan eller studier i annan kommun.

Ansökan om elevresa till Nordenbergsskolan/Klaragymnasiet e-tjänstlänk till annan webbplats

Ansökan om elevresa till gymnasium i annan kommun e-tjänstlänk till annan webbplats

Skolskjuts linjetrafik

Samtliga linjer som går i skolskjuts 683, 684, 686, 687 och 689 är öppna för allmänheten. Betalning sker enligt Blekingetrafikens biljettpriser. Information om biljetter, tidtabeller och priser finns på www.blekingetrafiken.selänk till annan webbplats

Barn under 7 år åker gratis på Blekingetrafikens bussar och behöver ingen biljett.

Skolskjuts vid växelvis boende

Elev som bor växelvis hos respektive vårdnadshavare har rätt till skolskjuts om kraven enligt skolskjutsreglementet uppfylls, se sidan 5.
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska göras inför varje nytt läsår senast utgången av april.

Skolskjutsreglemente (PDF)PDF (pdf, 105.1 kB)

Skolskjuts för elever som slutar senare än 14.35

Gäller måndag, tisdag och torsdag.

Elever vid Högavångsskolan och Nordenbergsskolan har möjlighet att åka med skolskjuts hem 16:05 från Resecentrum i Olofström.

687 avgår mot Kyrkhult och Farabol, Telepass möter upp vid Kyrkhults skola ca 16:15 för elever som ska vidare mot övriga ställen

Telepass, mindre bussar, avgår mot Biskopsmålavägen, S Kullanvägen, Svängstavägen, Ljusarydsvägen, Gränums skola med flera ställen.

Eftersom elevantalet är olika från gång till gång är det svårt att säga hur Telepassbussarnas turer ser ut, dem kör efter de elever som finns på plats.

Information om busskort

För elever som är berättigade till busskort skickas dem hem till folkbokföringsadressen om det inte angetts annan adress, gäller vid ny skolskjutsansökan.

Elev som redan har ett grönt busskort, spara busskortet, det ska återanvändas och inför varje nytt läsår fylls det på med skolbiljetter. Tappas busskortet eller det slutar fungera kontakta ni respektive skolassistent på respektive skola.

Gäller det busskort för färd till gymnasieskola i annan kommun kontaktar ni skolskjutsansvarig.

Relaterad information

Våra entreprenörer för skolskjuts är:

Bergkvara Buss
Telefon: 076-762 98 72 (nås under skoltid)
Webbplats: www.blekingetrafiken.selänk till annan webbplats

Bergkvara Buss kör morgonturer för 683, 684, 686, 687 och 689.

Telepass AB
Telefon: 0454-919 19 (Trafikplanerare. Växeln är öppen mån-fre 06.30–16.30)
E-post: olofstrom@telepass.se

Telepass fordon kör till följande skolor:

Kyrkhults skola/Brännaregårdsskolan.
Telefon: 0739-423005 (Bussamordnare)
Telefon: 0739-423004

Jämshögs skola/Gränums skola.
Telefon: 0739-423030

Brännaregårdsskolan/Högavångsskolan.
Telefon: 0739-423002

Kontakt

Skolskjutsansvarig
Lisbeth Nygaard Karlsson
Telefon: 0454-931 65
E-post: lisbeth.nygaard.karlsson@olofstrom.se

Utbildningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ubn@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: