Skolskjuts och elevresor

Olofströms kommun erbjuder skolskjuts till de elever som är berättigade till det enligt skolskjutsreglementet . Skolskjutsreglementet finns längre ner under dokument. Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör om barnet har rätt till skolskjuts, skolskjuts ordnas till skola inom vars upptagningsområde eleven bor. Väljer föräldrarna att låta eleven gå i en annan skola är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer från och till skolan. Skolskjuts gäller ej till och från fritids.

Tänk på att förändringar vid byte av stadie kan innebära att eleven inte längre är berättigade till skolskjuts. Det kan även innebära byte av hållplats eftersom avstånden höjs när elev börja i 4:an och 7:an.

Information om skolskjuts inför läsåret 2021/2022

Planering av skolskjutsarna inför läsåret 2021/2022 pågår för fullt.

Har du som vårdnadshavare inte fått beslut hör av dig till skolskjutsansvarig.

Glömt att ansöka om skolskjuts vid växelvis boende eller skolval, gör det via vår e-tjänst.

Information om skolskjutsar inför läsårsstart kommer!


Ansök om skolskjuts via e-tjänst

Ansök om skolskjuts, gäller grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola via e-tjänster

Med e-tjänsten kan du ansöka om skolskjuts

  • vid nyinflyttning,
  • flytt inom kommun
  • vid växelvis boende
  • vid skolval
  • på grund av särskilda skäl

Du loggar in med ditt bank-id och fyller i dina uppgifter.

Ansök om skolskjuts, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om elevresa för elever som börjar på gymnasiet hösten 2021

Elever som går i gymnasiet måste ha minst 6 km från folkbokföringsadress till skolan för att vara berättigad till elevresa. Ansökan måste alltid göras inför 1:a året. Gäller elever som söker till Nordenbergsskolan och gymnasieskolor i andra kommuner.

Antagningarna till gymnasieskolorna är inte klara ännu, har ansökan om elevresa skickats in måste antagningen vara klar innan behandling av ansökan kan göras.

Berättigandet till busskort gäller för samtliga år på gymnasiet, man behöver inte göra ny ansökan för år 2 eller 3 om inga förändringar sker, som till exempel flytt.

Har du busskort nu som du använder för färd till skolan i klass 9 återanvänds busskortet. Det fylls på med biljetter men det kan enbart ske om ansökan är gjord och godkänd.

På nedanstående länk kan du ansöka om busskort. Du väljer den e-tjänst som gäller dig, studier vid Nordenbergsskolan eller studier i annan kommun.

För att kunna få resor till och från gymnasieskola (minst 6 km) måste ansökan om elevresa göras.

Ansökan om elevresa till Nordenbergsskolan/Klaragymnasiet e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansökan om elevresa till gymnasium i annan kommun e-tjänst Länk till annan webbplats.

Elevresa till gymnasiet

Flyttar elev under läsåret och uppfyller kraven för att erhålla busskort görs ansökan i e-tjänst via länk ovan.

Skolskjuts linjetrafik

Samtliga linjer som går i skolskjuts 683, 684, 686, 687 och 689 är öppna för allmänheten. Betalning sker enligt Blekingetrafikens biljettpriser. Information om biljetter, tidtabeller och priser finns på www.blekingetrafiken.se Länk till annan webbplats.

Barn under 7 år åker gratis på Blekingetrafikens bussar och behöver ingen biljett.

Skolskjuts vid växelvis boende

Elev som bor växelvis hos respektive vårdnadshavare har rätt till skolskjuts om kraven enligt skolskjutsreglementet uppfylls, se sidan 5.
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska göras inför varje nytt läsår senast utgången av april.

Skolskjutsreglemente (PDF) Pdf, 105.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 105.1 kB)

Skolskjuts för elever som slutar senare än 14.35

Gäller måndag, tisdag och torsdag.

Elever vid Högavångsskolan och Nordenbergsskolan har möjlighet att åka med skolskjuts hem 16:05 från Resecentrum i Olofström.

687 avgår mot Kyrkhult och Farabol, Telepass möter upp vid Kyrkhults skola ca 16:15 för elever som ska vidare mot övriga ställen

Telepass, mindre bussar, avgår mot Biskopsmålavägen, S Kullanvägen, Svängstavägen, Ljusarydsvägen, Gränums skola med flera ställen.

Eftersom elevantalet är olika från gång till gång är det svårt att säga hur Telepassbussarnas turer ser ut, dem kör efter de elever som finns på plats.

Information om busskort

För elever som är berättigade till busskort skickas dem hem till folkbokföringsadressen om det inte angetts annan adress, gäller vid ny skolskjutsansökan.

Elev som redan har ett grönt busskort, spara busskortet, det ska återanvändas och inför varje nytt läsår fylls det på med skolbiljetter. Tappas busskortet eller det slutar fungera kontakta ni respektive skolassistent på respektive skola.

Gäller det busskort för färd till gymnasieskola i annan kommun kontaktar ni skolskjutsansvarig.

Tidtabell skolskjutstrafik

Tidtabell för våra skolskjutstrafikslinjer finns här:

Morgonturer 683-689 (PDF) Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Hemturer 683-687 (PDF) Pdf, 4.6 MB. (Pdf, 4.6 MB)


Relaterad information

Våra entreprenörer för skolskjuts är:

Bergkvara Buss
Telefon: 076-762 98 72 (nås under skoltid)
Webbplats: www.blekingetrafiken.se Länk till annan webbplats.

Bergkvara Buss kör morgonturer för 683, 684, 686, 687 och 689.

Telepass AB
Telefon: 0454-919 19 (Trafikplanerare. Växeln är öppen mån-fre 06.30–16.30)
E-post: olofstrom@telepass.se

Ändring av schema eller vid sjukdom kontakta Telepass på ovanstående kontaktuppgifter!

Telepass fordon kör till följande skolor:

Kyrkhults skola/Brännaregårdsskolan.
Telefon: 0739-423005
Telefon: 0739-423004

Jämshögs skola/Gränums skola.
Telefon: 0739-423030

Brännaregårdsskolan/Högavångsskolan.
Telefon: 0739-423002

Kontakt

Skolskjutsansvarig
Lisbeth Nygaard Karlsson
Telefon: 0454-931 65
E-post: lisbeth.nygaard.karlsson@olofstrom.se

Utbildningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ubn@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: