Skolskjuts och elevresor

Olofströms kommun erbjuder skolskjuts till de elever som är berättigade till det enligt skolskjutsreglementet. Skolskjutsreglementet går att ladda ner på den här sidan. Skolskjutsreglementet gäller även för elevresa, det vill säga resor till och från gymnasiet.

Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör om barnet har rätt till skolskjuts, skolskjuts ordnas till skola inom vars upptagningsområde eleven bor. Väljer föräldrarna att låta eleven gå i en annan skola är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer från och till skolan. Skolskjuts gäller ej till och från fritids.

Ansök om skolskjuts via e-tjänst

Ansök om skolskjuts, gäller grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola via e-tjänster

Med e-tjänsten kan du ansöka om skolskjuts

  • vid nyinflyttning,
  • flytt inom kommun
  • vid växelvis boende
  • vid skolval
  • på grund av särskilda skäl

Du loggar in med ditt bank-id och fyller i dina uppgifter.

Ansök om skolskjuts, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolskjutsreglemente (PDF) Pdf, 105.1 kB.

Elevresa till gymnasiet

Elevresa till gymnasiet kan fås om det är mer än 6 km mellan folkbokföringsadress och skola.

Elev som börjar år 1 på gymnasiet måste ansöka om elevresa, ansökan gäller för hela gymnasietiden om inga förändringar sker. Elever som går år 2 och 3 på gymnasiet behöver inte ansöka om elevresa igen, under förutsättning att inga förändringar har skett.

Söks via vår e-tjänst:

https://etjanster.olofstrom.se/ Länk till annan webbplats.

Till Nordenbergsskolan/Klara välj Elevresa som gäller för dessa skolor.

För resa till gymnasieskola i annan kommun välj Elevresa ej inom Olofströms kommun

Inackordering

Har elev mer än 2 timmars resväg till gymnasieskolan kan ansökan om inackorderingstillägg göras till Olofströms kommun. Gymnasieskolan måste vara kommunal för att erhålla inackorderingstillägg från Olofströms kommun.

Söks via vår e-tjänst

https://etjanster.olofstrom.se/ Länk till annan webbplats.

Är gymnasieskolan en friskola söks inackorderingstillägg via CSN.

Skolskjuts linjetrafik

Samtliga linjer som går i skolskjuts 683, 684, 686, 687 och 689 är öppna för allmänheten. Betalning sker enligt Blekingetrafikens biljettpriser. Information om biljetter, tidtabeller och priser finns på www.blekingetrafiken.se Länk till annan webbplats.

OBS! 686 har tidigarelagts från och med höstterminen 2022.

Barn under 7 år åker gratis på Blekingetrafikens bussar och behöver ingen biljett.

Skolskjuts vid växelvis boende

Elev som bor växelvis hos respektive vårdnadshavare har rätt till skolskjuts om kraven enligt skolskjutsreglementet uppfylls, se sidan 5.
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska göras inför varje nytt läsår senast utgången av april.

Elev som går på gymnasiet kan inte ansöka om elevresa vid växelvis boende.

Skolskjuts för elever som slutar senare än 14.35

Gäller måndag, tisdag och torsdag.

Elever vid Högavångsskolan och Nordenbergsskolan har möjlighet att åka med skolskjuts hem 16:05 från Resecentrum i Olofström.

687 avgår mot Kyrkhult och Farabol, Telepass möter upp vid Kyrkhults skola ca 16:15 för elever som ska vidare mot övriga ställen

Telepass, mindre bussar, avgår mot Biskopsmålavägen, S Kullanvägen, Svängstavägen, Ljusarydsvägen, Gränums skola med flera ställen.

Eftersom elevantalet är olika från gång till gång är det svårt att säga hur Telepassbussarnas turer ser ut, dem kör efter de elever som finns på plats.

Information om busskort

Blekingetrafiken informerar om att från och med den 9 januari 2023 är skolbiljetten giltig dygnet runt helgfria vardagar!

För elever som är berättigade till busskort skickas dem hem till folkbokföringsadressen om det inte angetts annan adress, gäller vid ny skolskjutsansökan.

Elev som redan har ett grönt busskort, spara busskortet, det ska återanvändas och inför varje nytt läsår fylls det på med skolbiljetter. Tappas busskortet eller det slutar fungera kontakta ni respektive skolassistent på respektive skola.

Gäller det busskort för färd till gymnasieskola i annan kommun kontaktar ni skolskjutsansvarig.

Pris för tappat busskort:
Lågstadiet 0 kr, mellanstadiet 100 kr, högstadiet och gymnasiet 200 kr.

Tidtabell skolskjutstrafik

Tidtabell för våra skolskjutstrafikslinjer finns här:

Från och med 12 december 2022 har 684, 686 och 687 tidsjusterats och det gäller enbart morgonturen.

Morgonturer 683-689 2022_2023 (PDF) Pdf, 6.7 MB. from 12/12 2022

Hemturer 683-687 2022_2023 (PDF) Pdf, 8.9 MB.

Kontakt

Skolskjutsansvarig

Lisbeth Nygaard Karlsson

Utbildningsförvaltningen

Relaterad information

Våra entreprenörer för skolskjuts är:

Bergkvara Buss
Telefon: 0454-304 123 (nås under skoltid)
Webbplats: www.blekingetrafiken.se Länk till annan webbplats.

Bergkvara Buss kör morgon- och hemturer med linjerna 683, 684, 686, 687 och 689

Telepass AB
Telefon: 0454-919 19 (Trafikplanerare. Växeln är öppen mån-fre 06.30–16.30)
E-post: olofstrom@telepass.se 

Telepass kör de mindre fordonen.

Ändring av schema, ledighet eller vid sjukdom kontakta Telepass på ovanstående kontaktuppgifter!

Publicerad: 5 maj 2020

Uppdaterad: 17 februari 2023