Motioner

Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. De bereds av den förvaltning som berörs innan de återvänder till kommunfullmäktige.

Det kan därför ta viss tid innan motionen kommer tillbaka för beslut om det krävs omfattande utredning av förslaget. En motion leder alltid till att fullmäktige genom ett beslut tar ställning till ärendet.

Här hittar du motioner fem år tillbaka i tiden. Vill du ta del av äldre motioner är du välkommen att kontakta oss.

Motioner 2024

Datum

Förslag

Parti

2024-04-20

Kulturhusets standard Pdf, 28.4 kB.

Moderaterna

2024-02-05

Sälja överbliven skolmat till skolpersonalen Pdf, 836.8 kB.

Vänsterpartiet

Motioner 2023

Datum

Förslag

Parti

2023-06-12

Fria bussresor för ungdomar och pensionärer Pdf, 749.5 kB.

Sverigedemokraterna

2023-05-17

Inför skolcoacher i grundskolorna Pdf, 217.3 kB.

Sverigedemokraterna och Moderaterna

2023-05-03

Utveckla parkområde och "årum" i Jämshög för motion, mötesplats och rekreation Pdf, 383.8 kB.

Moderaterna

2023-03-17

Skapa fritidsgård för motorintresserade ungdomar Pdf, 46.4 kB.

Sverigedemokraterna

Motioner 2022

Datum

Förslag

Parti

2022-12-19

Gör om "Gamla torget" till " Retrotorget" Pdf, 42.2 kB.

Centerpartiet

2022-11-29

Hemmaboende seniorer över 65 år bör få njuta och få en guldkant på tillvaron Pdf, 36.9 kB.

Moderaterna

2022-11-29

Motion om att höja livskvaliten för våra äldre på särskilt boende och hemtjänst Pdf, 34.7 kB.

Moderaterna

2022-09-07

Sporthall i Kyrkhult Pdf, 614.8 kB.

Moderaterna

2022-09-01

Utred kommunalt driftbolag i omsorgen Pdf, 627.5 kB.

Centerpartiet

2022-08-04

Förhandla om ny skatteväxling med Regionen om hemsjukvården Pdf, 48 kB.

Centerpartiet

2022-07-11

Identifiering av platser för snabbladdning Pdf, 376.6 kB.

Sverigedemokraterna

2022-03-29

Trygghetskameror. Trygghet på offentliga platser. Pdf, 111 kB.

Moderaterna

2022-03-29

Digitalisering av Återbruket Pdf, 87.1 kB.

Moderaterna och Sverigedemokraterna

2022-04-12

Gräsytor lämpliga att göra om till ängsmark Pdf, 99.4 kB.

Sverigedemokraterna

2022-04-20

Utbildning för  Pdf, 22.3 kB.skolpersonal Pdf, 22.3 kB.

Centerpartiet

Motioner 2021

Datum

Förslag

Parti

2021-12-06

Åtgärdsprogram/uppföljning för att uppfylla Klimat och energistrategin Pdf, 373.2 kB.

Centerpartiet

2021-10-20

Rening av läkemedelsrester Pdf, 50.5 kB.

Centerpartiet

2021-10-06

Omvänd majoritet i kommunfullmäktiges och de kommunala bolagens Revision Pdf, 641.5 kB.

Moderaterna

2021-09-30

Handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Pdf, 696.6 kB.

Moderaterna

2021-08-02

Hopptorn på alla kommunala badplatser Pdf, 51.1 kB.

Centerpartiet

2021-03-11

Sänka antalet ledamöter i kommunfullmäktige Pdf, 104 kB.

Sverigedemokraterna och Moderaterna

Motioner 2020

Datum

Förslag

Parti

2020-11-20

Införa temamöten Pdf, 69.7 kB.

Sverigedemokraterna

2020-11-15

Åtgärder i pandemier för att förebygga smittspridning Pdf, 76.4 kB.

Moderaterna

2020-07-02

Höjning av driftbidrag till föreningar i Olofström Pdf, 43.3 kB.

Centerpartiet

2020-02-04

Säkerhet vid busshållsplatser Pdf, 68.1 kB.

Sverigedemokraterna

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen


Besöksadress:
Östra Storgatan 5

Publicerad: 3 januari 2020

Uppdaterad: 3 maj 2024