Motioner

Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. De bereds av den förvaltning som berörs innan de återvänder till kommunfullmäktige.

Det kan därför ta viss tid innan motionen kommer tillbaka för beslut om det krävs omfattande utredning av förslaget. En motion leder alltid till att fullmäktige genom ett beslut tar ställning till ärendet.

Vill du ta del av äldre motioner är du välkommen att kontakta oss.

Motioner 2021

Datum

Förslag

Parti

2021-03-11

Sänka antalet ledamöter i kommunfullmäktigePDF (pdf, 104 kB)

Sverigedemokraterna och Moderaterna

Motioner 2020

Datum

Förslag

Parti

2020-11-20

Införa temamötenPDF (pdf, 69.7 kB)

Sverigedemokraterna

2020-11-15

Åtgärder i pandemier för att förebygga smittspridningPDF (pdf, 76.4 kB)

Moderaterna

2020-07-02

Höjning av driftbidrag till föreningar i OlofströmPDF (pdf, 43.3 kB)

Centerpartiet

2020-02-04

Säkerhet vid busshållsplatserPDF (pdf, 68.1 kB)

Sverigedemokraterna

Motioner 2019

Datum

Förslag

Parti

2019-12-28

Kameraövervakning för ett tryggare OlofströmPDF (pdf, 75.3 kB)

Moderaterna

2019-10-08

Slumpvisa drogtester av anställda inom Olofströms kommunPDF (pdf, 123.6 kB)

Moderaterna

2019-09-26

Granskning av arbetsordningarPDF (pdf, 426.1 kB)

Sverigedemokraterna

2019-09-16

Policy gällande huvudduk i skola, förskola och fritidsPDF (pdf, 142.3 kB)

Moderaterna

2019-06-27

Ekonomisk satsning att förbättra våra landsbygdsvägarPDF (pdf, 257.6 kB)

Centerpartiet

2019-06-19

Teamledare inom vård och omsorgPDF (pdf, 240.7 kB)

Sverigedemokraterna

2019-06-06

Årligen upprätta ett ekonomiskt bokslut för ekonomisk migrationPDF (pdf, 86.2 kB)

Sverigedemokraterna

2019-04-25

Uttalande om återvändande IS-terroristerPDF (pdf, 468.6 kB)

Sverigedemokraterna

2019-04-23

Gatubelysning längs med StationsvägenPDF (pdf, 297.4 kB)

Sverigdemokraterna

2019-04-23

Erbjuda automatiska brandlarm till alla vårdtagare som har trygghetslarm i hemmetPDF (pdf, 337 kB)

Sverigedemokraterna

2019-03-21

Lokala ordningsföreskrifter angående tiggeriPDF (pdf, 457.7 kB)

Sverigedemokraterna

2019-03-19

Ensamhet hos äldre hemmaboendePDF (pdf, 268.4 kB)

Moderaterna

2019-02-13

Fastställa talartid på KommunfullmäktigePDF (pdf, 255.6 kB)

Sverigedemokraterna

Motioner 2018

Datum

Förslag

Parti

2018-08-13

Olofström är i stort behov av fler bostäder, både flerfamiljs och tomter för vanliga villorPDF (pdf, 248.4 kB)

Centerpartiet

2018-05-18

Uppkalla Storlekplatsen efter vår hertiginnaPDF (pdf, 167.7 kB)

Moderaterna

2018-05-09

Kartor med färdiga besöksrundor för cykelPDF (pdf, 228.5 kB)

Centerpartiet

2018-04-27

Gratis inträde till kommunala simhallen HoljebadetPDF (pdf, 645.8 kB)

Moderaterna

2018-03-26

Motion om tillfälligt ekonomiskt bistånd med återbetalningskyldighetPDF (pdf, 301.6 kB)

Moderaterna

2018-03-12

Hjärtstartare i kommunala lokalerPDF (pdf, 287.9 kB)

Sverigedemokraterna

2018-03-09

Ny gräsplan i centrala OlofströmPDF (pdf, 572.3 kB)

Moderaterna

2018-03-05

Sänkning av avgifter för bygglov och strandskyddPDF (pdf, 261 kB)

Centerpartiet

2018-01-08

Halverade avstånd för barnen (skolskjuts)PDF (pdf, 309.3 kB)

Centerpartiet

2018-01-05

Trygga särskilda boendenPDF (pdf, 99 kB)

Moderaterna

Motioner 2017

Datum

Förslag

Parti

2017-12-21

Kommunen ska jämföras med ett större antal kommuner i regionenPDF (pdf, 229.6 kB)

Centerpartiet

2017-11-24

Införa vårdbiträdenPDF (pdf, 355.5 kB)

Moderaterna

2017-11-06

Återinföra anställning av Barnskötare på Olofströms förskolorPDF (pdf, 377 kB)

Moderaterna

2017-06-21

Införande av LOV i Olofströms kommunPDF (pdf, 265.2 kB)

Moderaterna

2017-05-30

Installation av cykelpumpstationerPDF (pdf, 260 kB)

Moderaterna

2017-05-29

Ta bort karensdag för anställda inom vårdyrkenPDF (pdf, 192.7 kB)

Centerpartiet

2017-05-23

Flytt av kommunfullmäktigePDF (pdf, 553.8 kB)

Moderaterna

2017-05-18

Fysisk aktivitet för barn och ungaPDF (pdf, 217.7 kB)

Moderaterna

2017-02-13

Trafiksituation IdrottsvägenPDF (pdf, 310.1 kB)

Liberalerna

2017-02-10

Erbjuda arbetsskor till personalen inom vård och omsorgPDF (pdf, 309.9 kB)

Sverigedemokraterna

Motioner 2016

Datum

Förslag

Parti

2016-10-19

Särskilda mentorer i skolanPDF (pdf, 246 kB)

Moderaterna

2016-10-14

Cirkulationsplats vid korsningen Tegnervägen Ö Storgatan GulfPDF (pdf, 213.2 kB)

Moderaterna

2016-10-14

Användningen av digitala informationstavlanPDF (pdf, 253.8 kB)

Moderaterna

2016-10-10

Ladies Night på HoljebadetPDF (pdf, 497.5 kB)

Moderaterna

2016-10-06

Inrättande av medborgarkontorPDF (pdf, 268.5 kB)

Kristdemokraterna

2016-09-13

Införa Skönsmomodellen i hemtjänstenPDF (pdf, 100.2 kB)

Vänsterpartiet

2016-09-13

Kompiskort för äldrePDF (pdf, 52.9 kB)

Vänsterpartiet

2016-09-01

Bättre inomhusluftPDF (pdf, 627 kB)

Moderaterna

2016-07-16

Kartläggning om övervakningskamerorPDF (pdf, 286.5 kB)

Centerpartiet

2016-03-18

Wifi och skärmtid i förskolanPDF (pdf, 514.8 kB)

Moderaterna

2016-03-11

Antibiotikafri matPDF (pdf, 1 MB)

Sverigedemokraterna

2016-03-11

Ålderbestämning av ensamkommande ungdomarPDF (pdf, 1.2 MB)

Sverigedemokraterna

2016-01-29

Flytkingström och integration (utbildning)PDF (pdf, 814.8 kB)

Moderaterna

2016-01-19

Kommunal Sms-tjänstPDF (pdf, 687.4 kB)

Vänsterpartiet

2016-01-12

Avbryt kyld mat hanteringen nuPDF (pdf, 699.6 kB)

Moderaterna

Motioner 2015

Datum

Förslag

Parti

2015-10-16

Sänkt hastighet från Maxi till IUCPDF (pdf, 608.6 kB)

Sverigedemokraterna

2015-07-28

Skyltning av byanamnPDF (pdf, 490.3 kB)

Centerpartiet

2015-06-24

HBT-certifiering av kommunens verksamheterPDF (pdf, 672.5 kB)

Socialdemokraterna

2015-02-26

Öka andelen ekologisk matPDF (pdf, 1.1 MB)

Miljöpartiet

2015-02-02

Anlägga konstgräsplanPDF (pdf, 208.5 kB)

Centerpartiet

2015-01-28

Toalett vid järnvägsstationens busshållplatserPDF (pdf, 33.1 kB)

Sverigedemokraterna

2015-01-28

Låt samtliga partier få delta i det politiska arbetet (KSAU)PDF (pdf, 37.9 kB)

Sverigedemokraterna

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ks@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: