Motioner

Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. De bereds av den förvaltning som berörs innan de återvänder till kommunfullmäktige.

Det kan därför ta viss tid innan motionen kommer tillbaka för beslut om det krävs omfattande utredning av förslaget. En motion leder alltid till att fullmäktige genom ett beslut tar ställning till ärendet.

Vill du ta del av äldre motioner är du välkommen att kontakta oss.

Motioner 2021

Datum

Förslag

Parti

2021-10-06

Omvänd majoritet i kommunfullmäktiges och de kommunala bolagens Revision Pdf, 641.5 kB. (Pdf, 641.5 kB)

Moderaterna

2021-09-30

Handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Pdf, 696.6 kB. (Pdf, 696.6 kB)

Moderaterna

2021-08-02

Hopptorn på alla kommunala badplatser Pdf, 51.1 kB. (Pdf, 51.1 kB)

Centerpartiet

2021-03-11

Sänka antalet ledamöter i kommunfullmäktige Pdf, 104 kB. (Pdf, 104 kB)

Sverigedemokraterna och Moderaterna

Motioner 2020

Datum

Förslag

Parti

2020-11-20

Införa temamöten Pdf, 69.7 kB. (Pdf, 69.7 kB)

Sverigedemokraterna

2020-11-15

Åtgärder i pandemier för att förebygga smittspridning Pdf, 76.4 kB. (Pdf, 76.4 kB)

Moderaterna

2020-07-02

Höjning av driftbidrag till föreningar i Olofström Pdf, 43.3 kB. (Pdf, 43.3 kB)

Centerpartiet

2020-02-04

Säkerhet vid busshållsplatser Pdf, 68.1 kB. (Pdf, 68.1 kB)

Sverigedemokraterna

Motioner 2019

Datum

Förslag

Parti

2019-12-28

Kameraövervakning för ett tryggare Olofström Pdf, 75.3 kB. (Pdf, 75.3 kB)

Moderaterna

2019-10-08

Slumpvisa drogtester av anställda inom Olofströms kommun Pdf, 123.6 kB. (Pdf, 123.6 kB)

Moderaterna

2019-09-26

Granskning av arbetsordningar Pdf, 426.1 kB. (Pdf, 426.1 kB)

Sverigedemokraterna

2019-09-16

Policy gällande huvudduk i skola, förskola och fritids Pdf, 142.3 kB. (Pdf, 142.3 kB)

Moderaterna

2019-06-27

Ekonomisk satsning att förbättra våra landsbygdsvägar Pdf, 257.6 kB. (Pdf, 257.6 kB)

Centerpartiet

2019-06-19

Teamledare inom vård och omsorg Pdf, 240.7 kB. (Pdf, 240.7 kB)

Sverigedemokraterna

2019-06-06

Årligen upprätta ett ekonomiskt bokslut för ekonomisk migration Pdf, 86.2 kB. (Pdf, 86.2 kB)

Sverigedemokraterna

2019-04-25

Uttalande om återvändande IS-terrorister Pdf, 468.6 kB. (Pdf, 468.6 kB)

Sverigedemokraterna

2019-04-23

Gatubelysning längs med Stationsvägen Pdf, 297.4 kB. (Pdf, 297.4 kB)

Sverigdemokraterna

2019-04-23

Erbjuda automatiska brandlarm till alla vårdtagare som har trygghetslarm i hemmet Pdf, 337 kB. (Pdf, 337 kB)

Sverigedemokraterna

2019-03-21

Lokala ordningsföreskrifter angående tiggeri Pdf, 457.7 kB. (Pdf, 457.7 kB)

Sverigedemokraterna

2019-03-19

Ensamhet hos äldre hemmaboende Pdf, 268.4 kB. (Pdf, 268.4 kB)

Moderaterna

2019-02-13

Fastställa talartid på Kommunfullmäktige Pdf, 255.6 kB. (Pdf, 255.6 kB)

Sverigedemokraterna

Motioner 2017

Datum

Förslag

Parti

2017-12-21

Kommunen ska jämföras med ett större antal kommuner i regionen Pdf, 229.6 kB. (Pdf, 229.6 kB)

Centerpartiet

2017-11-24

Införa vårdbiträden Pdf, 355.5 kB. (Pdf, 355.5 kB)

Moderaterna

2017-11-06

Återinföra anställning av Barnskötare på Olofströms förskolor Pdf, 377 kB. (Pdf, 377 kB)

Moderaterna

2017-06-21

Införande av LOV i Olofströms kommun Pdf, 265.2 kB. (Pdf, 265.2 kB)

Moderaterna

2017-05-30

Installation av cykelpumpstationer Pdf, 260 kB. (Pdf, 260 kB)

Moderaterna

2017-05-29

Ta bort karensdag för anställda inom vårdyrken Pdf, 192.7 kB. (Pdf, 192.7 kB)

Centerpartiet

2017-05-23

Flytt av kommunfullmäktige Pdf, 553.8 kB. (Pdf, 553.8 kB)

Moderaterna

2017-05-18

Fysisk aktivitet för barn och unga Pdf, 217.7 kB. (Pdf, 217.7 kB)

Moderaterna

2017-02-13

Trafiksituation Idrottsvägen Pdf, 310.1 kB. (Pdf, 310.1 kB)

Liberalerna

2017-02-10

Erbjuda arbetsskor till personalen inom vård och omsorg Pdf, 309.9 kB. (Pdf, 309.9 kB)

Sverigedemokraterna

Motioner 2016

Datum

Förslag

Parti

2016-10-19

Särskilda mentorer i skolan Pdf, 246 kB. (Pdf, 246 kB)

Moderaterna

2016-10-14

Cirkulationsplats vid korsningen Tegnervägen Ö Storgatan Gulf Pdf, 213.2 kB. (Pdf, 213.2 kB)

Moderaterna

2016-10-14

Användningen av digitala informationstavlan Pdf, 253.8 kB. (Pdf, 253.8 kB)

Moderaterna

2016-10-10

Ladies Night på Holjebadet Pdf, 497.5 kB. (Pdf, 497.5 kB)

Moderaterna

2016-10-06

Inrättande av medborgarkontor Pdf, 268.5 kB. (Pdf, 268.5 kB)

Kristdemokraterna

2016-09-13

Införa Skönsmomodellen i hemtjänsten Pdf, 100.2 kB. (Pdf, 100.2 kB)

Vänsterpartiet

2016-09-13

Kompiskort för äldre Pdf, 52.9 kB. (Pdf, 52.9 kB)

Vänsterpartiet

2016-09-01

Bättre inomhusluft Pdf, 627 kB. (Pdf, 627 kB)

Moderaterna

2016-07-16

Kartläggning om övervakningskameror Pdf, 286.5 kB. (Pdf, 286.5 kB)

Centerpartiet

2016-03-18

Wifi och skärmtid i förskolan Pdf, 514.8 kB. (Pdf, 514.8 kB)

Moderaterna

2016-03-11

Antibiotikafri mat Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Sverigedemokraterna

2016-03-11

Ålderbestämning av ensamkommande ungdomar Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

Sverigedemokraterna

2016-01-29

Flytkingström och integration (utbildning) Pdf, 814.8 kB. (Pdf, 814.8 kB)

Moderaterna

2016-01-19

Kommunal Sms-tjänst Pdf, 687.4 kB. (Pdf, 687.4 kB)

Vänsterpartiet

2016-01-12

Avbryt kyld mat hanteringen nu Pdf, 699.6 kB. (Pdf, 699.6 kB)

Moderaterna

Motioner 2015

Datum

Förslag

Parti

2015-10-16

Sänkt hastighet från Maxi till IUC Pdf, 608.6 kB. (Pdf, 608.6 kB)

Sverigedemokraterna

2015-07-28

Skyltning av byanamn Pdf, 490.3 kB. (Pdf, 490.3 kB)

Centerpartiet

2015-06-24

HBT-certifiering av kommunens verksamheter Pdf, 672.5 kB. (Pdf, 672.5 kB)

Socialdemokraterna

2015-02-26

Öka andelen ekologisk mat Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

Miljöpartiet

2015-02-02

Anlägga konstgräsplan Pdf, 208.5 kB. (Pdf, 208.5 kB)

Centerpartiet

2015-01-28

Toalett vid järnvägsstationens busshållplatser Pdf, 33.1 kB. (Pdf, 33.1 kB)

Sverigedemokraterna

2015-01-28

Låt samtliga partier få delta i det politiska arbetet (KSAU) Pdf, 37.9 kB. (Pdf, 37.9 kB)

Sverigedemokraterna

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0454-930 00
E-post: ks@olofstrom.se

Meddela fel på sidan

Senast publicerad: