Västralid

Västralid är ett äldreboende i västra delen av Olofströms centralort. Här finns 32 lägenheter fördelade i tre huskroppar. Respektive huskropp är på tre till fyra våningar.

På Västralid finns det personal dygnet runt, de flesta undersköterskor. Det finns även tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Besöksadress

Gröna huset
Vilboksvägen 1
293 37 Olofström

Blåa huset
Vilboksvägen 3
293 37 Olofström

Kontakt

Socialförvaltningen
Telefon: 0454-932 10
E-post: sn@olofstrom.se

Enhetschef
Telefon: 0454-935 77

Boende och sjuksköterskor

Gröna huset
Telefon: 0454-935 76
Sjuksköterska

Telefon: 0454-935 86

Blåa huset
Telefon: 0454-936 61
Sjuksköterska
Telefon: 0454-935 83

Publicerad: 12 september 2020

Uppdaterad: 15 februari 2021