Västralid

Västralid är ett äldreboende i västra delen av Olofströms centralort. Här finns 30 lägenheter för individer i behov av somatisk vård och omsorg, fördelade på två huskroppar.

Besöksadress

Gröna huset
Vilboksvägen 1
293 37 Olofström

Blåa huset
Vilboksvägen 3
293 37 Olofström

Kontakt

Socialförvaltningen
Telefon: 0454-932 10
E-post: sn@olofstrom.se

Enhetschef
Telefon: 0454-935 77

Boende och sjuksköterskor

Gröna huset
Telefon: 0454-935 76
Sjuksköterska

Telefon: 0454-935 86

Blåa huset
Telefon: 0454-936 61
Sjuksköterska
Telefon: 0454-935 83

Publicerad: 12 september 2020

Uppdaterad: 31 oktober 2023