Lokala risker

Olofström är en trygg plats att bo i, verka i och besöka. Trots det uppstår händelser som vi inte kan påverka men som vi kan vara förberedda på. Här får du information om hur du kan förbereda dig och hantera några händelse som kan inträffa.

Kriser som kan drabba dig som invånare

Strömavbrott under en längre tid

Ett strömavbrott kan ske av många olika anledningar och pågå i allt från några sekunder till flera dagar eller längre. Vid elbortfall kommer du som invånare att få information via det kommunala kraftbolaget Olofströms Kraft AB. Vid längre elbortfall kan det bli aktuellt att öppna upp en trygghets- eller informationspunkt. Blir det aktuellt kommer Olofströms kommun gå ut med information om detta.

Trygghets- och informationspunkter

Om det blir ett längre elavbrott är det viktigt att du är förberedd.

Tips på hur du klara dig bra utan elektricitet:

 • Skaffa ficklampa, radio och batterier.
 • Ha alltid tändstickor och stearin- eller värmeljus hemma.
 • Ha gärna en fulladdad powerbank i reserv för att kunna ladda din mobiltelefon.
 • Skaffa ett stormkök med en extra värmekälla i reserv.
 • Ha alltid några extra säkringar eller proppar hemma.

Gör så här om strömmen försvinner:

 • Stäng av all elektrisk utrustning. Dra ut alla sladdar ur vägguttag och kontakter.
 • Lämna en lampa påslagen, så du märker när strömmen kommer tillbaka.
 • Vrid av alla vattenkranar.
 • Använd en radio för att lyssna på Sveriges Radio P4.
 • Prata med grannar, vänner och familj och fråga om de behöver hjälp med något.

När strömmen kommer tillbaka är det bra att mjukstarta elnätet. Det gör du genom att vänta med att starta diskmaskin, tvättmaskin och torktumlaren i några timmar. Om du har elvärme kan det vara bra att starta ett eller några element i taget.

Översvämning

Översvämning är något som kan bli vanligare pågrund av att klimatet förändras. Vid översvämningar kan både verksamheter och privatpersoner drabbas.

Översvämning kan exempelvis uppstå vid kraftigt regn. Eftersom det kan komma större mängder vatten på kort tid kan vattnet ha svårt att rinna undan. Då vi har flera åar och vattendrag i kommunen finns risk att områden längs vattendragen drabbas hårdare.

Tips på vad som är bra att tänka på gällande översvämning:

 • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor ofta.
 • Försök ta reda på var det finns risk att vatten kan komma in i ditt hem eller fastighet. Det kan exempelvis vara via en källare, lågt liggande brunnar, fönster och ingångar.
 • Vid en översvämning kan du till exempel täppa igen golvbrunnar och toaletter med tygbitar eller liknade.
 • Lågt liggande fönster och ingångar kan skyddas genom skyddsvallar av sand och jord.
 • Om det blir översvämning glöm inte att stänga av strömmen på huvudströmbrytaren.

Om dagvattnet och det kommunala dricksvattnet påverkas med anledning av översvämning kommer du som invånare att få information om det via SBVT, Skåne Blekinges vattentjänst. översvämning.

Om dricksvattnet påverkas kan vattentankar komma att placeras ut i områden där det behövs. Information om detta kommer i sådana fall ges bland annat via Olofströms kommuns digitala kanaler som sociala medier och hemsida. Information kan även komma att ges via SVBTs kanaler.

Värmebölja

Under varma sommardagar är det viktigt att dricka mycket och ha möjlighet att kyla sig. Personer som är särskilt utsatta för långvarig hög värme är äldre personer, personer med vissa typer av sjukdomar eller funktionsnedsättningar, samt små barn och gravida. I Olofströms kommuns verksamheter har vi planer och rutiner på plats för att hantera värmeböljor.

Råd vid värmebölja:

 • Drick mer. Vänta inte på att du blir törstig.
 • Håll koll på inomhustemperaturen.
 • Ordna svalka. En sval dusch är mest effektivt. En blöt handduk runt nacken är ett annat alternativ.
 • Ta det lugnt. Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.
 • Lyssna på kroppen. Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, högre puls, yrsel och onormal trötthet.

Publicerad: 12 september 2023